Нове про міжнародні норми відповідального ведення бізнесу: співробітники Інституту опановують Керівні принципи ОЕСР для багатонаціональних підприємств щодо відповідального ведення бізнесу

У рамках співпраці між Державною установою «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» та Міністерством економіки України 7 вересня 2023 р. співробітники Інституту взяли участь в двох онлайн вебінарах, присвячених презентації оновлених у 2023 році Керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) для багатонаціональних підприємств щодо відповідального ведення бізнесу. Заходи організовано та проведено Центром ОЕСР з відповідального ведення бізнесу під керівництвом Аллана Лерберга Йоргенсена та за участю керівниці робочої групи ОЕСР Крістін Кауфман.

У ході вебінарів експерти ОЕСР, зарубіжні посадовці з Нідерландів, Франції, Німеччини, Японії, Канади, Бразилії та представники міжнародних неурядових організацій – Ресурсного центру з питань бізнесу та прав людини, Міжнародного центру прав корінних народів, Американської федерації праці (AFL-CIO), міжнародної бізнес групи BIAC та ін., представили та обговорили суттєві новели, що введені до змісту Керівних принципів у відповідь на поточні завдання та виклики глобального людства у сфері сталого розвитку. Оновлені Керівні принципи встановлюють ключові норми щодо сфер відповідальності суб’єктів господарювання. Вони  охоплюють дотримання прав людини (трудових прав, прав найбільш вразливих груп осіб і споживачів, ін.), збереження довкілля та біорізноманіття і запобігання змінам клімату, відкритість та доброчесність у діяльності через розкриття нефінансової інформації, звітування, чесну конкуренцію, запобігання корупції та здійснення процедури належної обачності, у т.ч. у ланцюгах постачання, а також застосування досягнень науки та нових технологій, ін. Керівні принципи посилюють вимоги до функціонування Національних контактних пунктів з відповідального ведення бізнесу як одного з державних механізмів розгляду скарг щодо порушень прав людини в сфері господарської діяльності.

Упровадження в Україні Керівних принципів сприятиме гармонізації українського законодавства і правозастосовної практики з відповідними міжнародними та європейськими нормами і стандартами, створюватиме надійне підґрунтя для прямого зарубіжного інвестування в розвиток української економіки, сприятиме повоєнному відновленню і модернізації,  наближуватиме вступ нашої держави до ОЕСР та ЄС. 

Учасниками вебінарів з боку Інституту були керівниця Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини  в сфері економіки, провідний науковий співробітник відділу проблем модернізації господарського права та законодавства, канд. юр. наук, ст. наук. співр. Алевтина Санченко та експертка Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини  в сфері економіки, старший науковий співробітник відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки, канд. юр. наук Анастасія Токунова.