Щодо підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Керуючись Законом України від 26.11.2015 р. № 848-VIII «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800 в Державній установі «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», в рамках виконання науково-дослідної роботи «Утвердження ідеології соціальної справедливості в суспільстві на засадах правового регулювання економіки», відбулося підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Донецького національного університету імені Василя Стуса за дистанційною формою шляхом проведення стажування.

Вітаємо Беляневич Олену Анатоліївну, доктора юридичних наук, професора, професора кафедри цивільного права і процесу юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса з успішним проходженням стажування та отриманням сертифіката.

 Сертификат

Строк підвищення кваліфікації: з 10 травня 2022 року по 24  червня 2022 року.

Обсяг підвищення кваліфікації: 6 кредитів ЄКТС.

Тема підвищення кваліфікації: «Утвердження принципу справедливості у господарському законодавстві України».