Підсумки засідання вченої ради 27 червня 2022 року

27 червня 2022 р. відбулося чергове засідання вченої ради Інституту.

IMG_8095

З основними положеннями Методики проведення дослідження за темою: «Утвердження ідеології соціальної справедливості в суспільстві на засадах правового регулювання економіки» (I кв. 2022 р. – IV кв. 2024 р.) виступив заступник директора з наукової роботи, д.ю.н., проф. Р.А. Джабраілов. Метою наукової роботи виступає обґрунтування наукових підходів до формування системи теоретичних уявлень щодо напрямів утвердження ідеології соціальної справедливості в суспільстві на засадах правового регулювання економіки. На методику було представлено схвальні реценезії д.е.н., доц. О.В. Тарасевич та к.ю.н. Н.В. Єремєєвої. За результатами обговорення було прийнято рішення затвердити Методику.

IMG_8093

Із матеріалами заключного звіту за темою НДР «Модернізація системи екологічної безпеки міста: економіко-правовий вимір» виступила завідувач відділу економіко-правових проблем містознавства д.е.н., доц. О.В. Тарасевич. Дослідження виконувалось з 1 січня 2020 р. по 30 червня 2022 р. За результатами виконання теми  підготовлено науково-методичні положення щодо обґрунтування та реалізації рішень з модернізації системи екологічної безпеки міста. Членами комісії, до складу якої входять д.ю.н., проф. Р.А. Джабраілов, д.е.н. Г.Л. Монастирський, д.е.н., проф. М.Г. Білопольський, а також рецензентом д.е.н., проф. В.В. Храпкіною було позитивно оцінено результати дослідження. За підсумками обговорення членами вченої рада та з урахування отриманих рекомендацій та зауважень було прийнято рішення про затвердження звіту.

IMG_8102

У продовження попереднього питання д.е.н., доц. О.В. Тарасевич представила основні положення колективної монографії «Модернізація системи екологічної безпеки міста: економіко-правовий вимір», яка була підготовлена за результатами виконання теми НДР.  У монографії висвітлено економіко-правові особливості формування та розвитку системи екологічної безпеки міста. Систематизовано наявне нормативно-правове і економічне забезпечення системи екологічної безпеки міст, сформоване на міжнародному та європейському рівнях. Проаналізовано світовий досвід з повоєнного відновлення екологічної безпеки міст, що зазнали мілітарного впливу. Сформовано пропозиції щодо адаптації світового досвіду економіко-правового забезпечення відновлення і зміцнення екологічної безпеки в умовах глобалізації, суспільних трансформацій та мілітарного впливу для впровадження в українських містах. Обґрунтовано пріоритетні напрями забезпечення екологічної безпеки міста, а також запропоновано економічні методи та правові інструменти їх реалізації. За результатами обговорення та на підставі представленої рецензії на монографію було прийнято рішення рекомендувати монографію до друку.

рада2Із матеріалами заключного звіту за темою “Економіко-правові засоби вторинного ресурсокористування в енергетиці“, яка виконувалась з 1 січня 2020 р. по 30 червня 2022 р., виступила завідувач відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки, к.ю.н. Н.В. Єремєєва. Виконання дослідження дозволило обґрунтувати теоретичні пропозиції і запропонувати практичні рекомендації, що забезпечують комплексний підхід до правового регулювання цих відносин, спрямовані на формування належного правового механізму вторинного ресурсокористування в енергетиці, сприяють створенню підґрунтя для ефективного залучення вторинних ресурсів в господарський обіг, наближенню господарсько-правового і еколого-правового механізмів їх використання в енергетичному секторі економіки. Членами комісії, до складу якої входять д.ю.н., проф. Р.А. Джабраілов, д.ю.н., ст. досл. Т.С. Гудіма, д.е.н., доц. О.В. Тарасевич, а також рецензентом д.н. з держ управління, доц. Р.В. Овчаренком було визначено пропозиції із доопрацювання звіту та позитивно оцінено результати дослідження. За підсумками обговорення членами вченої рада та з урахування отриманих рекомендацій та зауважень було прийнято рішення про затвердження звіту.

На засіданні вченої ради було затверджено тему докторської дисертації здобувача О.В. Россильної «Господарсько-правове забезпечення відносин у сфері персоналізованої медицини» за спеціальністю 081 «Право». Тема дисертації викликала значний інтерес серед членів вченої ради та присутніх, що супроводжувалось жвавою дискусією.

IMG_8105

Під час засідання було заслухано звіт д.ю.н. В.Г. Олюхи та О.Ю. Ілларіонова, які успішно пройшли міжнародне підвищення кваліфікації в рамках семінарів «Корпоративне благополуччя як енергія бізнесу» (14 березня – 19 травня 2022 р., м. Таллін (Естонія) – м. Банська Бистриця (Словаччина).

IMG-8107

IMG-8108