Підсумки засідання вченої ради Інституту від 22 листопада 2021 р.

22 листопада 2021 р. відбулося чергове засідання вченої ради Інституту.

Засідання розпочалось з приємних новин і обговорення. Директор Інституту підвів підсумки завершення Всеукраїнського конкурсу наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Соціально відповідальне ведення бізнесу – складова сталого розвитку» з нагоди 30-ї річниці Незалежності України, який був оголошений в червні цього року під час Тижня прав людини у сфері бізнесу і проведений під егідою Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Співробітників Інституту – членів Конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу було відзначено подяками Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Денісовою Людмили Леонтіївни та голови Конкурсної комісії Конкурсу, директора Інституту Устименка Володимира Анатолійович за активне сприяння проведенню Конкурсу:

Малолітневу Весту Костянтинівну, докт. юрид. наук, ученого секретаря Інституту;

Санченко Алевтину Євгенівну, канд. юрид. наук, старшу наукову співробітницю, керівницю Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері економіки, провідну наукову співробітницю Інституту;

Сошникова Антона Олександровича, канд. юрид. наук, експерта Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері економіки, старшого наукового співробітника Інституту;

Токунову Анастасію Олександрівну, канд. юрид. наук, експерта Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері економіки, старшу наукову співробітницю Інституту;

Градобоєву Єлизавету Сергіївну, канд. екон. наук, старшу наукову співробітницю Інституту;

Ляшенко Павла Андрійовича, канд. екон. наук, мол. науковому співробітнику Інституту.

IMG_5787

Крім того, Інститут, як організатор Всеукраїнського конкурсу наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Соціально відповідальне ведення бізнесу – складова сталого розвитку» з нагоди 30-ї річниці Незалежності України, який включено до цифрової мапи подій – національної платформи, що висвітлює події всієї країни, присвяченої до 30-ї річниці незалежності України, отримав відповідну відзнаку.

IMG_5749

З основними положеннями монографії «Території пріоритетного розвитку як інструмент вирішення проблем в Донецькій і Луганській областях» виступила д.ю.н., професор О.Р. Зельдіна. Дана робота підготовлена за результатами виконання наукового проєкту «Правове забезпечення функціонування територій пріоритетного розвитку в Донецькій та Луганській областях» (№0121U111727). З рецензіями на монографію виступили д.ю.н., професор Р.А. Джабраілов та д.ю.н., доцент Олюха В.Г., які позитивно оцінили результати дослідження. Було відзначено високе практичне значення даної роботи у вирішенні відповідних проблем в Донецькій і Луганській областях. Так, у монографії представлено проєкт Закону України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій і Луганській областях»; Концепцію запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку об’єднаної територіальної громади; економіко-правове обґрунтування доцільності проведення державного експерименту розвитку об’єднаних територіальних громад Донецької області на прикладі Святогірської та Лиманської об’єднаних територіальних громад. З урахуванням пропозицій, представлених у наданих на монографію рецензіях та обговорення, членами вченої ради було прийнято рішення рекомендувати зазначену працю до друку.

На засіданні було розглянуто підсумки діяльності:

  • Робочої групи з опрацювання питань впорядкування оцінювання діяльності співробітників Інституту;
  • Робочої групи з опрацювання питання відновлення процесу атестації наукових кадрів у галузі економіки в Інституті.

Під час засідання вченої ради було розглянуто питання та прийнято рішення про присвоєння вченого звання старшого дослідника зі спеціальності 081 – “Право” д.ю.н. Т.С. Гудімі відповідно до Порядку присвоєння вчених звань науковим та науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки від 14.01.2016 р. № 13.

На засіданні було затверджено План заходів Інституту з реалізації Концепції розвитку Національної академії наук України на 2021-2025 роки.

Також було розглянуто питання щодо затвердження тем дисертаційних досліджень і обговорено ряд питань організаційного характеру.