Публікація дослідження науковців Інституту в міжнародній науковій монографії «The EU-Ukraine Association Agreement and Its Impacts on Cross-Border Cooperation»

06 серпня 2021 року в британському видавництві Cambridge Scholars Publishing вийшла з друку англомовна міжнародна наукова монографія «The EU-Ukraine Association Agreement and Its Impacts on Cross-Border Cooperation» / «Угода про асоціацію між Україною та ЄС й її вплив на транскордонне співробітництво», у підготовці якої взяли участь науковці Державної установи “Інститут економіко-правових досліджень ім. В.К. Мамутова Національної академії наук України” поряд із колегами з Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.

фото_книга

Устименко В.А., директор Інституту, член Президії НАН України, член-кореспондент НАН України, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, Санченко А.Є., провідний науковий співробітник відділу проблем модернізації господарського права та законодавства, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, та Токунова А.В., старший науковий співробітник відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки, кандидат юридичних наук, є авторами Розділу І «Basic determinants and trends of Ukraine’s participation in cross-border cooperation: context of EU-Ukraine Association Agreement and UN Agenda for sustainable development» / «Основні детермінанти та тенденції участі України у транскордонному співробітництві: контекст Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і Порядку денного ООН щодо сталого розвитку». Це дослідження виконано співробітниками Інституту в межах розроблення науково-дослідної теми «Правова модель сталого розвитку України» (номер державної реєстрації 0119U101590).

Видавництво Cambridge Scholars Publishing активно поширюватиме дану монографію серед читачів за кордоном, з 01 жовтня ц.р. вона буде доступна і на платформі Amazon.

Інформацію про видання та відповідні вихідні відомості можна отримати на Інтернет-сайті видавництва – https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-5275-7220-1

https://www.cambridgescholars.com/resources/pdfs/978-1-5275-7220-1-sample.pdf