В Державній установі «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» відбулися Треті наукові читання пам`яті академіка В.К. Мамутова

20.07.2021 в Державній установі «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» відбулися Треті наукові читання пам`яті академіка В.К. Мамутова (1928-2018) – академіка НАН та НАПрН України, фундатора юридичної освіти, засновника та багаторічного лідера наукової школи господарського права в Україні, директора Інституту (1992-2013), засновника та головного редактора наукового журналу «Економіка та право» (2001-2018).

Традиційно захід організовано в партнерстві з однією з установ, в яких присутня наукова школа господарського права, – кафедрою господарського права та процесу Навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь).

Треті наукові читання проведено в змішаному (очному та онлайн) форматі при додержанні всіх протиепідеміологічних вимог за технічної підтримки Ресурсного Центру соціально-правової та професійної підтримки співробітників переміщених ЗВО/наукових установ (створений за підтримки Офісу Ради Європи в Україні). Нагадаємо, що в 2020 р. аналогічний захід було проведено спільно з кафедрою господарського права та господарського процесу Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ.

Тематика заходу – творчий і науковий спадок академіка В.К. Мамутова, актуальні проблеми науки господарського та господарського процесуального права, модернізація та рекодифікація господарського законодавства.

Мета – підтримання на належному рівні цікавості вчених до спадку академіка В.К. Мамутова, популяризація його ідей та здобутків науки господарського права, які нерозривно пов’язані з життєвим і творчим шляхом Валентина Карловича.

У межах заходу з привітальними словами до учасників Третіх наукових читань пам`яті академіка В.К. Мамутова та доповідями виступили: член-кореспондент НАН України, директор Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» В.А. Устименко, член-кореспондент НАПрН України, д.ю.н., проф., завідувач кафедри господарського права і процесу НУ «Одеська юридична академія» О.П. Подцерковний (м. Одеса), д.ю.н., проф., завідувачка кафедри господарського права та господарського процесу Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка В.В. Рєзнікова (м. Київ), д.ю.н., проф., завідувачка кафедри господарського права та процесу Навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України Н.В. Никитченко (м. Ірпінь), академік НАПрН України, д.ю.н., проф., головний науковий співробітник Науково-дослідної лабораторії публічної безпеки громад Донецького державного університету внутрішніх справ А.Г. Бобкова (м. Маріуполь), д.ю.н., проф., старший науковий співробітник Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» В.О. Коверзнев (м. Чернігів), д.ю.н., доцент, завідувач науково-дослідної лабораторії публічної безпеки громад, Донецького державного університету внутрішніх справ А.М. Захарченко (м. Маріуполь), д.е.н., проф., професор кафедри підприємництва, організації виробництва, та теоретичної і прикладної економіки Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» С.О. Федулова (м. Дніпро), к.ю.н., доц., доцент кафедри господарського та адміністративного права Донецького національного університету імені Василя Стуса Ю.М. Павлюченко (м. Вінниця), к.ю.н., доц., доцент кафедри цивільного права і процесу Н.В. Щербакова (м. Вінниця), к.ю.н., доц., докторантка Донецького національного університету імені Василя Стуса Е.М. Деркач (м. Вінниця), аспірант Навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України В.О. Остринський, аспірант Навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України В.О. Сокол, аспірант Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» О.М. Стригунов та д.ю.н., проф., заступник директора з наукової роботи Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» Р.А. Джабраілов.

Загалом участь взяли 36 осіб, в т.ч. в залі засідань Інституту були присутні член-кореспондент НАН України В.А. Устименко (головуючий), д.ю.н. Р.С. Кірін, д.ю.н. В.К. Малолітнева, к.ю.н. Н.В. Єремєєва, с.н.с. О.Ю. Ілларіонов (адміністратор) та провідний економіст А.І. Лига.

Всього надійшло більш як 50 тез. Захід зареєстровано в УКРІНТЕІ (посвідчення № 324 від 19.05.2021). Збірка тез Третіх наукових читань пам`яті академіка В.К. Мамутова буде видана друком та опублікована в електронному вигляді впродовж вересня ц.р. на сайті Інституту. В наступному році традиція проведення наукових читань пам’яті академіка В.К. Мамутова буде продовжена.

Запис академічного заходу розміщений у мережі Інтернет – https://www.youtube.com/watch?v=NdD25NMD7rs