Початок реалізації спільної ініціативи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Інституту зі створення Міжсекторальної платформи з питань бізнесу та прав людини

15 грудня 2020 р. відбулося Установче засідання Міжсекторальної платформи з питань бізнесу та прав людини. Його спів-організаторами стали Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» з його Центром перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері економіки, Програма розвитку ООН в Україні та Ресурсний центр з питань бізнесу та прав людини (Велика Британія)

Завдяки онлайн-формату та синхронному перекладу в засіданні взяла участь значна кількість представників і представниць міністерств, судів, профспілок, представників бізнесу (в т.ч. бізнес-об’єднань), міжнародних організацій, академічних установ, організацій громадянського суспільства.

Відкриття заходу було відзначено вступними промовами Л.Л. Денісової, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, В.А. Устименка, члена Президії НАН України, директора ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», члена-кореспондента НАН України, члена-кореспондента НАПрН України, д.ю.н., професора, та С.Ю. Колишко, координаторки проєкту «Права людини для України» Програми розвитку ООН в Україні.

Тематика сесій засідання охоплювала міжнародні стандарти з питань бізнесу і прав людини та їх впровадження в Україні; вплив бізнесу на права людини; захист прав людини та попередження порушень прав людини бізнесом. Під час першої сесії О.А. Степаненко, Представник Уповноваженого з дотримання соціальних та економічних прав, презентувала ініціативу створення Міжсекторальної платформи з питань дотримання прав людини у сфері бізнесу як інструмент сприяння імплементації в Україні Керівних принципів ООН з питань бізнесу і прав людини та інших міжнародних норм і стандартів.

Міжнародні експерти – Н. Сондербай, старший радник з питань демократії і прав людини Програми розвитку ООН в Україні, Е. Скибенко та Е. Рейнольдз, аналітики та представниці Ресурсного центру з питань бізнесу та прав людини, Д. Вежбовська, керівниця департаменту з питань корпоративної соціальної відповідальності та співпраці з неурядовими організаціями Канцелярії Міністра фінансів, фондів розвитку та регіональної політики Польщі – поділилися знаннями та досвідом практичної діяльності в різних аспектах забезпечення прав людини в сфері бізнесу.

Українські учасники окреслили стан справ щодо державної політики в площині захисту прав людини, зокрема в рамках Національної стратегії в сфері прав людини, законодавчого забезпечення та практики дотримання прав людини в сфері економіки. Важливо, що під час виступів доповідачі акцентували увагу на доцільності та своєчасності послідовної й скоординованої діяльності різних секторів суспільства з поширення знань стосовно поваги бізнесу до прав людини та впровадження відповідних норм у сучасних умовах життєдіяльності України, зокрема під час пандемії COVID-19.

Новостворена Міжсекторальна платформа під егідою Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини має стати інструментом руху на зустріч  даному запиту та акумулювати потенціал для сприяння діалогу й ефективній взаємодії між усіма зацікавленими сторонами, що дозволить зробити якісний прорив у напрямі все більш цивілізованого ведення бізнесу в Україні, який поважає права людини та дбає про її розвиток.

Від Інституту в засіданні також взяли участь Р.А. Джабраілов (заступник директора з наукової роботи, д.ю.н., доцент); А.Є. Санченко (керівниця Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері економіки, к.ю.н., ст. наук. співр.); В.О. Коверзнев (ст. наук. співр. відділу проблем модернізації господарського права та законодавства, заступник голови Деснянського районного суду м. Чернігова, д.ю.н., доцент); А.В. Токунова (експертка Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері  економіки, ст. наук. співр. відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки, к.ю.н).; А.О. Сошников (експерт Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері  економіки, в.о. наук. співр. відділу проблем модернізації господарського права та законодавства, к.ю.н.). Разом із співробітниками Інституту учасницею та доповідачкою була аспірантка Інституту, суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду І.В. Литвиненко.