Донецький науковий центр позитивно оцінив діяльність Інституту за період вимушеного переміщення

21 лютого 2020 року в м. Краматорськ відбулося розширене засідання Ради Донецького наукового центру НАН України і МОН України та Ради ректорів вищих навчальних закладів Донецької та Луганської областей.

Порядок денний передбачав розгляд наступних питань:

  1. Стан та перспективи розвитку машинобудівної галузі в Донецькому регіоні на прикладі Новокраматорського машинобудівного заводу (доповідач: Волошин О.І., головний інженер НКМЗ).
  2. Інститут економіко-правових досліджень НАН України: наукові здобутки та перспективи розвитку (доповідач: Устименко В.А., директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України, чл.-к.НАН України).
  3. Інформація про діяльність громадської організації «Асоціація вчених – внутрішньо переміщених осіб» (доповідач: Устименко В.А., директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України, чл.-к.НАН України).
  4. Досвід акредитації освітніх програм підготовки магістрів (доповідач: Фесенко А.М., перший проректор ДДМА).

Про здобутки НКМЗ доповів головний інженер заводу  Волошин О.І., який навів показники діяльності лідера машинобудування (підвищення заробітної плати операторів станків до рівня 1000$ США, збільшення у 2 рази об’єму продукції, розширення ринків збиту продукції за кордоном України, підвищення іноваційності виробництва і т.і.).

Дуже позитивно була оцінена робота колективу Інституту економіко-правових досліджень НАН України, підкреслена його позитивна роль і місце серед переміщених наукових установ, запропоновано розповсюдження досвіду науковців у просуванні своїх розробок, розширенні міжнародних зв’язків. Неабиякий інтерес викликала виставка видань Інституту.

Також позитивно була оцінена діяльність ГО «Асоціація вчених – внутрішньо переміщених осіб», запропоновано продовжити її діяльність з врахуванням викликів сьогодення.

PHOTO-2020-02-21-13-56-57

Цікавою для учасників – представників навчальних закладів і наукових установ була інформація про досвід акредитації освітніх програм підготовки магістрів.