Науково-практичний семінар «Основні напрями діяльності Національного центру управління та випробувань космічних засобів (НЦУВКЗ) в інтересах регіону Слобожанщини»

20 лютого 2020 р. у м. Харків відбувся науково-практичний семінар «Основні напрями діяльності Національного центру управління та випробувань космічних засобів (НЦУВКЗ) в інтересах регіону Слобожанщини».

У семінарі взяли участь учений секретар Інституту економіко-правових досліджень, к.ю.н. В.К. Малолітнева та старший науковий співробітник Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, к.ю.н. О.О. Малишев, які є відповідальними виконавцями наукового проєкту  «Правові та організаційні аспекти використання аерокосмічної зйомки для дослідження й охорони археологічної спадщини України», що виконується на базі Інституту економіко-правових досліджень НАН України.

Згідно із визначенням дистанційне зондування Землі з космосу (ДЗЗ) – це отримування даних про Землю з космосу, використовуючи властивості електромагнітних хвиль, випромінюваних, відбиваних, поглинених чи розсіюваних об’єктами зондування. НЦУВКЗ, що входить до сфери управління Державного космічного агентства, є єдиною в Україні структурою, яка здійснює весь спектр заходів щодо діяльності у сфері ДЗЗ, включно з експлуатуванням систем ДЗЗ чи окремих їх елементів, накопичуванням, оброблянням, інтерпретуванням (дешифруванням) та розповсюдження даних ДЗЗ. Крім того, на НЦУВКЗ офіційно покладено функції національного Оператора систем ДЗЗ. http://spacecenter.gov.ua/dzz

Під час семінару було висвітлено основні напрями діяльності НЦУВКЗ у використанні технологій ДЗЗ, наприклад для інформаційного забезпечення сектору безпеки та оборони, для потреб сільськогосподарського та екологічного моніторингу. Так, детально розглянуто приклади використання ДЗЗ для відслідковування стану щодо вирубки лісів, видобутку бурштину, незаконної забудови у прибережних захисних смугах уздовж річок, виникнення несанкціонованих сміттєзвалищ та ін. Під час дискусії було виявлено ряд проблем у правовому регулюванні відносин, які виникають під час використання даних ДЗЗ для відповідних цілей державної політики. Можливості використання даних ДЗЗ в Україні збільшується, наприклад, планується запуск космічного апарата дистанційного зондування Землі «Січ-2-1». Крім того, на підставі Угоди між Державним космічним агентством України та Європейською комісією від 25.05.2018 р. у НЦУВКЗ запрацював Регіональний дзеркальний сайт програми “Copernicus”, який забезпечує вільний доступ  всіх бажаючих до матеріалів зйомок території України з супутників Sentinel-1, Sentinel-2 та Sentinel-3.

Під час заходу було представлено виставку безпілотних апаратів, які також широко використовуються для отримання необхідних даних про Землю.