Засідання Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України

13 грудня 2019 р. в будинку Великого конференц-залу у Малому залі пройшло засідання Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України, у якому взяв участь  директор Інституту, член-кореспондент НАН України В.А. Устименко.

У роботі Комісії брали участь представники Ради молодих вчених НАН України. Під час засідання було схвалено оновлений склад та керівництво Ради молодих вчених НАН України для затвердження Президією НАН України.

На засіданні також було схвалено Перелік переможців конкурсу на гранти НАН України молодіжним дослідницьким лабораторіям/групам для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, серед яких перемогу отримав проект «Правові та організаційні аспекти використання аерокосмічної зйомки для дослідження та охорони археологічної спадщини України», який подавався від Інституту економіко-правових досліджень НАН України. Проект буде реалізовуватись групою дослідників з Інституту держави і права ім. Корецького НАН України (науковий співробітник, к.ю.н. А.М. Гурова та старший науковий співробітник, к.ю.н. О.О. Малишев), а також Інституту археології НАН України (молодший науковий співробітник А.В. Борисов) під керівництвом ученого секретаря Інституту економіко-правових досліджень НАН України В.К. Малолітневої.