Спільне засідання Координаційної та робочих груп з питань розробки Стратегії розвитку Донеччини до 2027 року

13 грудня 2019 року у м. Краматорськ Донецької області відбулося спільне засідання Координаційної та робочих груп з питань розробки Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року. Це засідання підсумувало річну роботу з підготовки даного плану.

Зважаючи на важливість регіону в контексті встановлення миру на сході України, співробітники ІЕПД НАН України беруть активну участь у низці ключових ініціатив Донецької області. Так, у грудні 2018 року до Інституту надійшов лист від Донецької ОДА з проханням взяти участь у роботі з підготовки проекту Страгегії розвитку Донецької області до 2027 року, тому низку співробітників Інституту було залучено до участі до даної роботи. У робочих групах працювали директор Луганської філії Інна Заблодська, провідний науковий співробітник відділу економіко-правових проблем містознавства Марина Мельникова та старший науковий співробітник відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки Анастасія Токунова; також декількома авторськими колективами було спрямовано концептуальні записки проектів для включення у майбутній План заходів до Стратегії. Деякі з цих науковців були присутніми і на вищезазначеному засіданні.

Участь у засіданні взяли перший заступник голови Донецької ОДА Ігор Мороз, заступник голови ОДА Юлія Костюніна, представники територіальних ЦОВВ, структурних підрозділів облдержадміністрації-члени робочої групи, представники партнерів, наукової спільноти, бізнесу, громадськості тощо.

Про процес підготовки Стратегії та основні результати, що їх було досягнуто, доповіла заступник директора департаменту економіки-начальник управління розвитку реального сектору економіки Дар’я Снопенко. Так, серед основних етапів підготовки Стратегії були опитування населення (приблизно 3,8 тис. жителів регіону) щодо проблем та пріоритетів розвитку регіону, соціально-економічний аналіз отриманих даних, здійснення SWOT-аналізу Донецької області та побудова SWOT-матриці за результатами аналізу, побудова дерева стратегічних, оперативних цілей та завдань, визначення системи індикаторів оцінки результативності реалізації Стратегії та інше. Було виділено чотири стратегічних цілі – оновлена, конкурентоспроможна економіка, якість життя та людський розвиток, ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх та внутрішніх викликів, екологічна безпека та збалансоване природокористування, які розвивали окремі робочі групи.

Також виступили 2 експерти, які представляли міжнародних партнерів ДонОДА у написанні Стратегії розвитку Донеччини 2027.

Так, менеджер/координатор проекту «Розбудова демократичного, мирного та ґендерного рівноправного суспільства в Україні» ООН Жінки розповів про інтеграцію ґендерної складової у проект Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року, а національний експерт Програми розвитку ООН в Україні із стратегічного планування Олена Нижник розкрила питання, що стосувалися моделі ефективного впровадження Стратегії відповідно до принципів сталого розвитку.