Рєзнікова Вікторія Вікторівна

Рєзнікова Вікторія Вікторівна

BML_2061

доктор юридичних наук, професор

провідний науковий співробітник відділу за сумісництвом,

професор кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Контактна інформація

Е-mail:   reznikova.vv78@gmail.com

rieznikova@icloud.com

Загальна кількість публікацій

є автором понад 170 наукових та навчально-методичних праць

Основні публікації

1) Рєзнікова В. Сучасні тенденції розвитку господарського процесу України / В. Рєзнікова, В. Щербина // Право України. – 2017. – № 9. – С. 9 – 27.

2) Рєзнікова В. Відповідальність у господарському процесі за зловживання процесуальними правами та заходами процесуального примусу  / В. Рєзнікова // Право України. – 2017. – № 9. – С.101 – 121.

3) Посередництво та представництво в господарському праві та процесі України: навчальний посібник / В. В. Рєзнікова, О. В. Россильна. – К.: Видавництво Ліра-К, 2016. – 216 с.

4) Reznikova V.V. Scientific-practical and legal problems of implementation of the personalized medicine / V.V. Reznikova, N.O. Bezdieniezhnykh, O.V. Rossylna // Experimental Oncology. – 2017. – №39. – P. 229 – 233.

5) Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина) : навчальний посібник / За ред.: В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової. – К.: Видавництво Ліра-К, 2016. – 800 с.:

Глава 4. (§1, §2) Проблеми правового регулювання електронної комерції;

Глава 6. (§1, §3) Проблеми правового регулювання біржової торгівлі;

Глава 8. Проблеми правового регулювання господарського посередництва;

Глава 15. (співавтор О.С. Орлова) Проблеми правового регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб’єктів господарювання;

Глава 21. Спільна господарська діяльність: економіко-правова сутність, поняття, ознаки, форми здійснення;

6) Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні: Навчальний посібник. – Київ: Центр учбової літератури, 2007. – 280 с.;

7) Правове регулювання посередництва у сфері господарювання (теоретичні аспекти): монографія. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2010. – 706 с.;

8) Господарсько-процесуальне право України. Курс лекцій. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2011. – 226 с.

9) Господарський процесуальний кодекс України. Постатейні матеріали. Роз’яснення / укладачі Львов Б. Ю., Кравчук Г. А., Рєзнікова В. В., Крамар С. І., Олійник Ю. П. – К.: ЮрінкомІнтер, 2015. – 720 с.

10) Правові позиції у застосуванні цивільного та господарського законодавства України за матеріалами судової практики: навчально-практичний посібник /Б.Ю Львов, Г.А.Кравчук, В. В. Рєзнікова, Т.Б.Дроботова, Л. Л. Зуєвич. – Х.: ФО-П Лисяк Л. С., 2016. – 576 с.

11) Кваліфікаційний (адвокатський) іспит у 17-ти книгах. Книга 9: Господарське та господарське процесуальне право: Навчальний посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом / В. В. Рєзнікова,О. В. Россильна. – За наук. ред. О. Д. Святоцького [та ін.]. – К.: ІнЮре, 2017. – 232 с.

Біографічна довідка

Рєзнікова Вікторія Вікторівна у 2000 р. закінчила юридичний факультет Хмельницького інституту регіонального управління та права (з відзнакою). У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні”. У 2011 році захистила докторську дисертацію на тему “Теоретичні проблеми регулювання посередництва у сфері господарювання України”. Нагороджена знаком Вищого господарського суду України «За служіння закону» (2014). Є членом спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій (Д 26.001.06 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та К 11.051.12 при Донецькому національному університеті імені Василя Стуса); членом редакційних колегій фахових правових видань: «Право України», «Економіка та право»; членом Науково-консультативної ради при Верховному суді. Під її керівництвом успішно захищено вісім кандидатських дисертацій.

Сфера наукових інтересів

Господарське право, господарсько-процесуальне право