Градобоєва Єлизавета Сергіївна

Градобоєва Єлизавета Сергіївна

ДОВІДКА_Градобоєва Є.Скандидат економічних наук

старший науковий співробітник відділу

Контактна інформація

Тел.: + 380502581530

e-mail: gradeliz81@gmail.com

Загальна кількість публікацій 87

Основні публікації

Розділи в колективних монографіях:

1) Градобоева Е.С. Проблемы хозяйствования коммунальных предприятий: тарифный аспект / Е.С. Градобоева // Хозяйствование города: теория и практика: моногр. / С.В. Богачев, М.В. Мельникова, В.А. Устименко  и др. / НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: изд-во «Ноулидж», 2012. – С. 152 – 168.

2) Градобоева Е.С. Повышение эффективности деятельности городского жилищно-коммунального комплекса / Е.С. Градобоева // Теория и практика городского управления в Украине : моногр. / С.В. Богачев, М.В. Мельникова, В.А. Устименко  и др. / НАН Украины, Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: ЛАНДОН-XXI, 2014. – С. 166 – 176.

3) Градобоєва Є.С. Обґрунтування вибору векторів розвитку житлово-комунального господарства міських агломерацій / Є.С. Градобоєва // Економіко-правові проблеми розвитку великих міст та агломерацій в Україні: [монографія] / С.В. Богачов, М.В. Мельникова, В.А. Устименко  та ін. – Харків: Видавництво «НТМТ», 2015. – С. 194 – 199.

Вибрані статті в наукових журналах:

4) Жданко Є.С. Особливості сучасного тарифоутворення на послуги ЖКГ в Україні / С.В. Богачов, Є.С. Жданко (Градобоєва) // Економіка України. – 2010. – № 11. – С. 26 – 34.

5) Жданко (Градобоєва) Є.С. Зарубіжний досвід методичного забезпечення міського планування / Є.С. Жданко (Градобоєва), Н.В. Чувікіна // Вісник Хмельницького національного університету. Серія „Економічні науки”. – Том 3. – 2010. – № 4. – С. 70 – 74.

6) Жданко (Градобоєва) Є.С. Перспективні напрями розвитку житлово-комунального господарства міста / Є.С. Жданко (Градобоєва) // Схід. Спецвипуск. – 2011. – №  1 (108). – С. 58 – 63.

7) Жданко (Градобоєва) Є.С. Державно-приватне партнерство у ЖКГ: проблеми реалізації і перспективи розвитку в Україні / Є.С. Жданко (Градобоєва) // Экономика и право. – 2011. – № 3 (31). – С. 26 – 32.

8) Градобоєва Є.С. Підприємства ЖКГ: проблеми та перспективи господарювання / Є.С. Градобоєва // Економіка будівництва і міського господарства. – 2012. – Том 8. – № 1. – С. 43 – 50.

9) Градобоєва Є.С. Резерви підвищення ефективності діяльності підприємств житлово-комунального господарства міста / Є.С. Градобоєва // Схід. – 2013. – № 6 (126). – С. 74 – 80.

10) Градобоєва Є.С. Житлово-комунальне господарство міст України: проблеми та напрями підвищення енергетичної ефективності / Є.С. Градобоєва // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – № 4 (76). – С. 110 – 117.

11) Градобоєва Є.С. Напрями підтримки енергетичної безпеки у сфері ЖКГ міських агломерацій (у рамках дії Угоди про асоціацію / зону вільної торгівлі між Україною та ЄС / Є.С. Градобоєва // Економіка та право. (Серія «Економіка»). – 2015. – № 3 (42). – С. 85 – 93.

12) Мельникова М.В. Розвиток комунальної інфраструктури в міських агломераціях: інвестиційні аспекти / М.В. Мельникова, Є.С. Градобоєва // Вісник Хмельницького національного університету. Серія „Економічні науки”. – Том 2. – 2015. – № 3. – С. 120 – 124.

13) Мельникова М.В. Великі міські агломерації в Україні: особливості управління та можливості розвитку [Електронний ресурс] / М.В. Мельникова, Є.С. Градобоєва // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронний науковий фаховий журнал. – 2015. – Випуск № 3. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/vipusk-3-2015/343-melnikova-m-v-gradoboeva-e-s-veliki-miski-aglomeratsiji-v-ukrajini-osoblivosti-upravlinnya-ta-mozhlivosti-rozvitku. – С. 121 – 125.

14) Градобоєва Є.С. Житлово-комунальне господарство міських агломерацій: особливості функціонування та вектори розвитку / Є.С. Градобоєва // Схід. Серія «Економічні науки». – 2015. – № 5 (137). – С. 18 – 22.

15) Градобоєва Є.С. Ціноутворення на продукцію та послуги підприємств житлово-комунального господарства: проблеми та шляхи рішення / Є.С. Градобоєва // Вісник Хмельницького національного університету. Серія „Економічні науки”. – 2016. –Том 2. – № 3. – С. 50 – 53.

16) Мельникова М.В. Розвиток сфери життезабезпечення в міських агломераціях: інноваційно-інвестиційні аспекти [Електронний ресурс] / М.В. Мельникова, Є.С. Градобоєва // Економіка та суспільство. – 2016. – № 2. – Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua.

17) Градобоєва Є.С. Підвищення ефективності господарювання підприємств житлово-комунального господарства великих міст і агломерацій: тарифний аспект / Є.С. Градобоєва // Економіка і організація управління : зб. наук. праць. – 2016. – Вип. 4 (24). – Т. 2. – С. 153 – 162.

Біографічна довідка

Закінчила економічний факультет Донецького національного університету за спеціальністю «Економіка підприємства» (2003). Кандидат економічних наук (тема кандидатської дисертації «Розвиток механізмів ціноутворення в управлінні виробничо-господарською діяльністю підприємства»2008). У Інституті економіко-правових досліджень НАН України з 2003 р. Стипендіат стипендії Президента України для молодих вчених (2009-2011).

Сфера наукових інтересів

Економіко-правове забезпечення розвитку та управління діяльністю підприємств міського господарства сфери житлово-комунальних послуг, вдосконалення ціно- і тарифоутворення на їх продукцію та послуги.