Тарасевич Олена Вікторівна

Тарасевич Олена Вікторівна

завідувач відділом,

доктор економічних наук, доцент

Контактна інформація

тел.: +38 (044) 200-55-68

e-mail: gradoved.iepd@gmail.com

Загальна кількість публікацій 

Всього опубліковано 66 наукових праць

Основні публікації

1) Тарасевич О.В. Методологія управління трудовими ресурсами в авіаційних підприємтсвах: Монографія // О.В. Тарасевич; під наук. ред. Г.А. Астапової і С.В. Богачова. – Київ : Центр учбової літератури. – 2016. – 200 с.

2) Тарасевич О.В. Проблеми стимулювання праці робітників на приватизованих підприємствах / О.В. Тарасевич // Город, регион, государство: экономико-правовые проблемы градоведения, сб. науч. тр. Т. 2. – Донецк: ИЭП HAH Украины. –2009. – С. 287-293.

3) Тарасевич О.В. Регулювання трансакційних витрат на ринку праці України на основі Угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом / С.В. Богачов, О.В. Тарасевич // Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць. – К.: НАУ, 2015. – Вип. 53. – С. 64-77.

4) Тарасевич О.В. Регулювання ринку праці в умовах соціально-економічного розвитку міських агломерацій в Україні / О.В. Тарасевич // Економіка та право. – 2015. – № 3(42). – С. 106-114.

5) Tarasevich E.V. Teoretical aspects of human resources: main concepts and importance / E.V. Tarasevich // Економіка та право. – 2016. – 2 (44). – С. 95-99.

6) Tarasevich E. The city agglomerations in Ukraine: problems of economic and legal institutionalization / E. Tarasevich, G. Nesterov, A. Volkova // European Reforms Bulletin. – 2016. – № 3. – Р. 43-48.

Біографічна довідка

Закінчила обліково-фінансовий факультет Донецького національного університету за спеціальністю «Організація управлінської праці» (1982). У 1996 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01 «Економіка підприємств і форми господарювання» на тему «Організація управлінської праці (на прикладі підприємств легкої промисловості України). У Інституті економіко-правових досліджень НАН України працює з 2010 року. На громадських засадах виконує обов’язки вченого секретаря Наукової Ради з економіко-правових проблем розвитку міст України Відділення економіки НАН України. У 2013 році була нагороджена почесною грамотою Донецької міської ради.

Сфера наукових інтересів

Економіко-правові проблеми регулювання ринку праці в умовах соціально-економічного розвитку міст.