Міжнародна науково-практична конференція «Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ»

5-7 червня 2019 року в спортивно-оздоровчому таборі «Гарт» Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (с. Світязь, Волинська область) відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція «Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ». З ініціативи Відділення економіки НАН України такі конференції відбуваються щорічно в рамках Економічних дискусій на Світязі.

Головним організатором конференції вже традиційно виступив Інститут регіональних досліджень (ІРД) імені М.І. Долішнього НАН України (м. Львів), основним співорганізатором – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк).

Метою конференції було обговорення сучасних проблем територіального розвитку та реалізації регіональної політики в Україні, вироблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів України в контексті сучасних реформ та євроінтеграційних процесів. Особливу увагу в доповідях і виступах було приділено питанням нових викликів для державної регіональної політики в контексті процесів децентралізації й реформування адміністративно-територіального устрою в Україні та децентралізації влади, а також проблематиці розвитку українських міст у сучасних умовах.

Учасниками заходу стали віце-президент Національної академії наук України, голова Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України, академік  С.І. Пирожков, академік-секретар Відділення економіки НАН України,  директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, академік Е.М. Лібанова, директор Інституту економіки промисловості НАН України, академік О.І. Амоша, директор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, академік  Б.В. Буркинський, директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України член-кореспондент НАН України В.А. Устименко та інші.

Відкрив конференцію директор ІРД імені М.І. Долішнього НАН України, доктор економічних наук, професор В.С. Кравців. Із вітальними словами до учасників конференції звернулися віце-президент НАН України, академік  С.І. Пирожков і академік-секретар відділення економіки НАН України,  директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, академік Е.М. Лібанова.

У рамках конференції було проведено тематичні пленарні засідання:

  • «Регіональна політика в Україні: зміни та вектори розвитку»;
  • «Об’єднані територіальні громади: досвід функціонування, уроки на перспективу».

З науковими доповідями вступили наступні учасники конференції:

Ішук С.О. – завідувач відділу проблем реального сектора економки регіонів України ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.Г. Долішнього НАН України», доктор економічних наук, професор: «Територіально – просторовий розвиток в умовах глобальної нестабільності».

Романюк С.А. – директор Інституту «Вища школа державного управління» Національної академії Державного управлення при Президентові Украйни, доктор економічних наук: «Регіональна політика як інструмент соціального розвитку».

Амоша О.І. – директор Інституту економки промисловості НАН України, академік НАН України: «Перспективи модернізації вугільних регіонів України»

Залозна Ю.С. – заступник директора Інституту економки промисловості НАН України, член-кореспондент  НАН України: «Економічний аспекти реінтеграції Донбасу»

Сторонянська  І.З. – заступник директора з наукової роботи ДУ «Інституту регіональних досліджень імені М. Долішнього НАН Украйни», доктор економічних наук, професор: «Об’єднані територіальні громади Карпатського та Центрального регіонів України».

Лібанова Е.М. – академік – секретар Відділення економіки НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, академік НАН України: «Соціальні виклики та ризики децентралізації».

Малиновський В.Я. – професор кафедри політології та державного управлення Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктор політичних наук, професор: «Досвід формування ОТГ у Волинській області та перспективи їх розвитку»

Заблодська І.В. – директор Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України, доктор економічних наук, професор: «Особливості формування та розвитку ОТГ, наближених до зони конфлікту на Сході України: емпіричний аспект».

Федан Р. – завідувач кафедри економки та управління Державної вищої технічно-економічної школи у Ярославі, д-р.габ, професор: «Роль місцевого самоврядування у соціально-економічному розвитку території: досвід Польщі».

7 червня 2019 року Заблодська І.В. взяла участь в засіданні Координаційної ради науково-навчального комплексу «Економосвіта» імені Академіка Мар’яна Долішнього. У роботі Координаційної ради науково-навчального комплексу взяла участь Смовженко Тамара Степанівна, співголова Координаційної ради ННК «Економосвіта», професор ДВНЗ «Університет банківської справи», д.е.н., професор, яка доповіла про  результати і план роботи науково-навчального комплексу «Економосвіта». Павліха Наталія Володимирівна, проректор з наукової роботи та інновацій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, д.е.н., професор визначила особливості розвитку регіональних ринків освітніх послуг в умовах європейської інтеграції.