Підсумки засідання вченої ради Інституту 24 вересня 2018 р.

24 вересня 2018 р. відбулося засідання вченої ради Інституту економіко-правових досліджень НАН України.

IMG_0834

На засіданні із основними положеннями монографії «Інвестиційна привабливість України в умовах сталого розвитку: проблеми та напрями модернізації» виступила завідувач сектором проблем реалізації господарського законодавства відділу проблем модернізації господарського права та законодавства Інституту економіко-правових проблем НАН України, д.ю.н., професор О.Р. Зельдіна. У монографії розглянуто загальні питання інвестиційної привабливості України в умовах сталого розвитку, зокрема детермінанти, що впливають на рівень інвестиційного потоку та ґенезу законодавства України щодо інвестиційної діяльності. Здійснено правовий аналіз елементів інвестиційної привабливості та визначено економіко-правові перспективи забезпечення інвестиційної привабливості України в умовах сталого розвитку.

З урахуванням пропозицій, представлених у наданих на монографію рецензіях та обговорення, членами вченої ради було високо оцінено результати проведеного дослідження та прийнято рішення рекомендувати зазначену працю до друку.

Під час засідання було розглянуто та затверджено Порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань вченою радою Інституту економіко-правових досліджень НАН України, а також вирішено ряд інших питань наукового та організаційного характеру. Наступне засідання вченої ради заплановано до проведення у жовтні поточного року.