20 грудня – чергове засідання вченої ради

Засідання вченої ради ІЕПД НАН України

відбудеться 20 грудня 2017 р. об 11-00 год.

Місце проведення: м. Київ, вул. Желябова 2

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Заключний звіт за конкурсною темою НДР «Правове забезпечення дотримання принципу справедливості в управлінні економікою»

Доповідач: д.ю.н., доцент Джабраілов Р.А.

Склад комісії з розгляду заключного звіту:

                   д.ю.н., професор Рєзнікова В.В.

                   д.ю.н., доцент Лукач І.В.

                   к.ю.н., Герасименко Н.О.

2. Колективна монографія на тему «Правове забезпечення дотримання принципу справедливості в управлінні економікою»

Доповідач:     д.ю.н., доцент Джабраілов Р.А.

Рецензенти: д.ю.н., професор Рєзнікова В.В.

                      д.ю.н., доцент Коваль І.Ф.

3. Монографія Тарасевич О.В. «Управління персоналом промислових підприємств: системно-орієнтований підхід»

Доповідач:     к.е.н., доцент Тарасевич О.В.

Рецензенти: д.е.н., професор Заблодська І.В.

                          д.е.н., професор Макогон Ю.В.

                      д.е.н., професор Монастирський Г.Л.

4. Наукова доповідь «Ціль правового регулювання відносин у сфері поводження з відходами»

Доповідач:    юрист І категорії Трегуб О.А.

Рецензенти: к.ю.н. Єремєєва Н.В.

                      к.е.н. Градобоєва Є.С.

5. Звіт про роботу вченої ради інституту у 2017 р.

Доповідач: к.ю.н. Єремєєва Н.В.

6. Затвердження тем дисертаційних робіт

7. Різне