Сталий розвиток та практика його впровадження в Україні

4 грудня 2017 року у приміщенні Великого конференц-залу Національної академії наук України відбулася Всеукраїнська конференція «Сталий розвиток та практика його впровадження в Україні», організатором якої виступила Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні. UNDP_Ukraine_GEF_large

Захід було присвячено процесу впровадження в Україні світоглядної парадигми розвитку (прийнятої ООН у 1992 році в Ріо-де-Жанейро (Бразилія), а саме – сталого (збалансованого) розвитку, що знайшло своє відображення в дослідженнях у рамках проекту ПРООН/ГЕФ «Інтеграція положень Конвенцій Ріо в національну політику України».

Учасниками конференції виступили представники Міністерства інфраструктури України, Торгово-промислової палати України, вітчизняних вищих навчальних закладів, природоохоронних громадських організацій, Інституту географії, Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена, Інституту економіки та прогнозування НАН України, Національної академії аграрних наук України. Також наукову спільноту від імені Інституту економіко-правових досліджень НАН України представляли завідувач відділу проблем міжрегіонального співробітництва (Луганської філії), д.е.н., професор Інна Заблодська, заступник завідувача відділу, к.е.н. Юлія Рогозян та аспірант Дар’я Заблодська.

Згідно програми захід було скомпоновано з наступних елементів: пленарного засідання «Стратегічний підхід до сталого розвитку України», трьох панельних дискусій «Адаптація Глобальних цілей сталого розвитку в Україні», «Презентація аналітичних документів щодо інтеграції положень Конвенції Ріо у національну політику сталого розвитку» та «Інформаційно-освітня складова для підтримки засад сталого розвитку в Україні. Пілотні проекти та найкращі практики, реалізовані в рамках проекту».

Спікерами конференції виступили:

– Ван Нгуєн, заступник директора ПРООН в Україні;

– Леонід Руденко, академік НАН України, директор Інституту географії НАН України, керівник групи експертів з розроблення проекту Стратегії сталого розвитку України до 2030 року;

– Алла Новікова, доктор економічних наук, заступник директора з наукової роботи ДП «Державного автотранспортного науково-дослідного та проектного інституту» Міністерства інфраструктури України;

– Олександр Тараріко, доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування НААН;

– Володимир Ісаєнко, доктор біологічних наук, професор, кандидат технічних наук, в. о. ректора Національного авіаційного університету;

– Ольга Марушевська, керівник Офісу зі сприяння зеленій модернізації економіки Торгово-промислової палати України;

– Олена Ракоїд, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Національного університету біоресурсів і природокористування України;

– Сергій Лісовський, доктор географічних наук, заступник директора Інституту географії НАН України;

– Тимочко Тетяна Валентинівна, голова Всеукраїнської екологічної ліги.

Особливу увагу на заході було приділено SWOT-аналізу і аналізу прогалин (GAP-аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів у галузі економіки та підготовці рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень конвенцій Ріо. У даному досліджені брали участь й представники Інституту економіко-правових досліджень НАН України – зокрема, в.о. завідувача відділом, вчений секретар вченої ради Інституту, к.ю.н. Наталія Єремєєва, якій було висловлено подяку в рамках даного дослідження.

Untitled.FR12Червоною ниткою крізь всю конференцію проглядався вплив цілей сталого розвитку (ЦСР) на сталий розвиток України. Дані цілі ще мають назву “Глобальні цілі” – це загальний заклик до дій, спрямованих на те, щоб покінчити з бідністю, захистити планету і забезпечити мир і процвітання для всі людей у світі. Вказані 17 цілей ЦСР працюють у дусі партнерства і прагматизму, спрямовані на правильний вибір з метою стабільного підвищення якості життя для майбутніх поколінь. Вони містять чіткі орієнтири та цільові показники, які всі країни мають запровадити відповідно до власних пріоритетів і екологічних проблем світу загалом.

Проект Стратегії сталого розвитку України до 2030 року

Національна доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна»