Директор Інституту виступив офіційним опонентом у захисті дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, яке відбулося 30 листопада 2017 року, пройшов захист дисертації на здобуття ступеня кандидата юридичних наук ОРЛЕНКА Бориса Миколайовича.

Дисертація Б.М. ОРЛЕНКА підготовлена на тему «Господарсько-правове регулювання дилерської діяльності в Україні» та виконана під науковим керівництвом доктора юридичних наук, професора Рєзнікової Вікторії Вікторівни.

IMG_3282Офіційним опонентом на захисті був директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України, член-кореспондент НАПрН України, Заслужений юрист, доктор юридичних наук та професор УСТИМЕНКО Володимир Анатолійович.