Підсумки засідання вченої ради Інституту від 20 лютого 2017 р.

Проведено чергове засідання вченої ради Інституту, на якому розглянуто низку науково-організаційних питань.

IMG_5306Було заслухано аналітичну записку к.ю.н., старшого наукового співробітника відділу проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави Н.В. Єремєєвої “Правове забезпечення оцінки впливу на довкілля”. Доповідач наголосила на тому, що господарська активність неминуче пов’язана з активним втручанням у природне середовище, а отже порушує екологічні зв’язки. Право виступає як інструмент соціального регулювання людської діяльності для підтримання її раціональної взаємодії з довкіллям. Загроза деградації довкілля спонукає до пошуку норм, що стимулюють екологічно безпечну поведінку суб’єктів відносин та попереджують негативний вплив на навколишнє природне середовище. До таких інструментів відноситься оцінка впливу на довкілля, що спрямована на інтеграцію екологічних пріоритетів у здійснення господарської діяльності.

IMG_5310Метою дослідження виступало визначення тенденцій розвитку норм щодо оцінки впливу на довкілля, обґрунтування засад впровадження оцінки впливу в національне право України. Для досягнення даної мети автором було поставлено та виконано наступні завдання: 1) здійснено аналіз міжнародного досвіду правового забезпечення оцінки впливу на довкілля (на прикладі законодавства США та країн Європи); 2) виявлено перспективи впровадження оцінки впливу на довкілля в законодавство України; 3) досліджено особливості застосування оцінки в енергетичному секторі. На аналітичну записку подано рецензії заступника завідувача відділом проблем модернізації господарського права та законодавства Інституту, д.ю.н., доцента Р.А. Джабраілова та с.н.с. відділу проблем міжрегіонального співробітництва Інституту к.е.н. Н.О. Васильчук, якими позитивно оцінено проведене дослідження.

За підсумками обговорення аналітичної записки, а також з урахуванням фундаментального характеру НДР “Розвиток правової моделі енергетичного простору України”, у межах якої виконувалась робота, автору було рекомендовано кваліфікувати підготовлену працю у наукову доповідь і рекомендувати до опублікування.

Під час засідання вченої ради було розглянуто питання щодо продовження аспіранту з відривом від виробництва відповідно до ч. 6 ст. 179 Кодексу законів про працю України та ч. 3 ст. 25 Закону України “Про відпустки” відпустки по догляду за дитиною, як такій, що потребує домашнього догляду.

На засіданні було розглянуто також й інші питання наукового та організаційного характеру. Наступне засідання вченої ради заплановано до проведення у березні поточного року.