Вітаємо здобувачів з успішним захистом дисертацій на здобуття наукового ступня кандидата юридичних наук!

14 лютого 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02 в Інституті економіко-правових досліджень НАН України відбувся захист дисертації Олени Едуардівни Ліллемяе на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Господарсько-правове забезпечення державної допомоги субєктам господарювання» зі спеціальності 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право.

IMG_5252 Науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу проблем модернізації господарського права та законодавства Інституту економіко-правових досліджень НАН України Джабраілов Руслан Аятшахович.

Дякуємо шановним офіційним опонентам, які ґрунтовно вивчили дисертацію та надали свої позитивні відгуки:

доктору юридичних наук, старшому науковому співробітнику, завідувачу відділу міжнародного приватного права і порівняльного правознавства Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України (м. Київ) Королю Володимиру Івановичу;

кандидату юридичних наук, доценту, доценту кафедри цивільного, господарського права та процесу Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету МОН України (м. Чернігів) Апанасенко Катерині Іванівні.

IMG_5245Також 14 лютого 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02 в Інституті економіко-правових досліджень НАН України відбувся захист дисертації Тетяни Миколаївни Череднікової на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Правове регулювання поставки нафти та нафтопродуктів» зі спеціальності 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право.

IMG_5278Науковий керівник доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, Заслужений юрист України, директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України (м. Київ) Устименко Володимир Анатолійович.

Дякуємо шановним офіційним опонентам, які ґрунтовно вивчили дисертацію та надали свої позитивні відгуки:

доктору юридичних наук, доценту, професору кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ) Рєзніковій Вікторії Вікторівні.

кандидату юридичних наук, доценту, доценту кафедри цивільного, господарського та екологічного права Університету митної справи та фінансів МОН України (м. Дніпро) Зуєвій Оксані Анатоліївні.

IMG_5276Вітаємо Олену Едуардівну та Тетяну Миколаївну з успішним захистом! Бажаємо міцного здоровя та подальших досягнень у науковій царині!