Підсумки засідання вченої ради Інституту від 29 червня 2016 р.

Відповідно до порядку денного чергового засідання вченої ради ІЕПД НАН України, що відбулося 29 червня 2016 р., було розглянуто низку питань науково-організаційного характеру.

DSCN2104

Було затверджено Правила прийому до аспірантури Інституту на 2016/2017 навчальний рік.

DSCN2105

З інформацією про виконання Плану роботи вченої ради за І півріччя 2016 р. виступила вчений секретар вченої ради к.ю.н. Наталія Єремєєва, яка докладно повідомила про зміни, що відбулися в організації роботи вченої ради у зв’язку з набранням чинності новою редакцією Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», а також про найбільш вагомі результати роботи, яких було досягнуто протягом зазначеного періоду.

DSCN2107

Далі було винесено на обговорення проект Плану роботи вченої ради на ІІ півріччя 2016 р., і з урахуванням доповнень і пропозицій від членів вченої ради його було взято за основу і затверджено.

Після заслуховування інформації відповідального редактора к.е.н. Світлани Гречаної було рекомендовано до друку науковий журнал «Економіка та право» (Серія «Економіка), № 2 (44)’2016.

DSCN2108

Предметом обговорення також було уточнення редакційної політики: редколегія видання завжди відкрита для діалогу з науковцями та очікує на пропозиції щодо вдосконалення процедури рецензування, роботи з авторами, формування списків розсилки та розповсюдження видання для надання можливості якомога більш широкій читацькій аудиторії ознайомитися з його змістом.

Наступне засідання вченої ради заплановано до проведення у вересні поточного року.