Добрі новини від Енергоатому, обговорення “зеленої” енергетики та співпраця з практиками: вчений секретар Інституту Ірина Кременовська взяла участь у засіданні робочої групи Ради ОРЕ

Рада Оптового ринку електроенергії (ОРЕ) провадить кропітку роботу з координації дій учасників ОРЕ щодо питань системного становлення та поступового вдосконалення Оптового ринку. За всю історію, що бере свій початок з 1996 року, незмінними залишаються напрями  діяльності Ради та принципи прийняття рішень, які одночасно поєднують зваженість, корпоративність, державницький підхід.

Робоча група Ради ОРЕ зацікавилася матеріалами наукових досліджень представників Інституту економіко-правових досліджень НАН України – вченого секретаря к.ю.н., с.н.с. Ірини Кременовської та аспіранта (адвоката, журналіста) Олексія Святогора в галузі енергоефективності та енергозбереження за напрямом запровадження і застосування «зелених» тарифів і тарифної підтримки об’єктів альтернативної енергетики. Після ознайомлення членів робочої групи з опублікованими науковими працями з даної проблематики розгляд цих питань було включено до порядку денного чергового засідання, що відбулося 17 грудня 2015 року із запрошенням авторів.

Зустріч фахівців проходила у приміщенні зали засідань ДП «Енергоринок». Відкрив засідання директор центру взаємодії з органами державної влади та ОРЕ – радник президента ДП НАЕК «Енергоатом» Костянтин Запайщиков, який поінформував присутніх з питань порядку денного і представив запрошених фахівців.

DSCN0300

Першій слово було надано Ірині Кременовській, яка зазначила, що Інститут економіко-правових досліджень НАН України проводить розроблення широкого кола питань «на стику» економіки і права, та однією з тем фундаментальних науково-дослідних робіт установи на поточний і наступний рік є господарсько-правове забезпечення енергетичної безпеки держави. Крім того, в Інституті протягом тривалого часу проводилися розроблення з тематики енергозбереження, та однією з перших в Україні стала комплексна монографічна праця «Правове забезпечення енергозбереження», а також організовувалися конференції та інші науково-практичні заходи з тематики енергетичної незалежності України та раціонального використання природних ресурсів. Разом з тим, у будь-якій новій сфері завжди лишається багато питань, які є дискусійними – не є виключенням і альтернативна енергетика та застосування «зелених» тарифів, де наразі існують окремі проблемні чинники, що у майбутньому можуть набути характеру загроз національній безпеці, зокрема в енергетичній галузі.

DSCN0309Векторною ідеологією «зеленої» (альтернативної) енергетики, – зазначила Ірина Кременовська, – є спрямованість процесу виробництва електричної енергії на пошук, застосування, поширення та розвиток нових і новітніх технологій виробництва енергії (з огляду на вичерпність поширених та застосовуваних нині енергоносіїв (природний газ, вугілля тощо) або ж технологічну складність і техногенну небезпеку з їх застосування (зокрема це стосується атомної енергетики).

Цілком природно, що помисли людства звертаються до відновлювальних і невикористовуваних джерел енергії, «дармових», які просто втрачаються: енергія вітру, припливів-відпливів, Сонця, геотермальної енергії тощо. Проте, тут постає інша проблема: коефіцієнт корисної дії використання таких джерел є нікчемним (вкрай низьким), а саме цей показник є базовим та істотним для виробників і користувачів енергетичних ресурсів.

Однак слід відверто резюмувати, що «зелені» тарифи та існуюча тарифна політика підтримки «альтернативних» енерговиробників в Україні мають цілеспрямовану корупційну складову, призводять до розкрадання і нецільового, неконтрольованого використання грошових коштів (шляхом їх централізованого перенаправлення на користь різного роду пройдисвітів), дискредитують саму ідею енергозбереження та енергоефективності.

Серед гостей засідання був також д.т.н., професор, завідувач кафедри електричних станцій і систем Вінницького національного технічного університету Петро Лежнюк, яким свого часу було створено науковий напрям застосування теорії подібності та моделювання для оптимального керування режимами електроенергетичних систем. В рамках цього напрямку під його керівництвом підготовлено 25 кандидатів технічних наук, ще у 8 він був науковим консультантом. На сьогодні у створеній Лежнюком П.Д. науковій школі над дисертаціями працюють докторанти, аспіранти та здобувачі. Ним опубліковано 420 наукових робіт (з них 11 монографій, 16 навчальних посібників), створено низку принципово нових пристроїв та комплексів програм для ЕОМ, які впроваджено в енергосистемах України зі значним економічним ефектом.

DSCN0302

Петро Лежнюк у своєму виступі акцентував окрему увагу на технологічних особливостях функціонування сонячних електростанцій, які розміщено в Україні, а також навів приклади зарубіжного досвіду. Що стосується країни, де розміщено найпотужніші у світі сонячні станції, – США, – то там на кінець 2014 року частка виробленої альтернативної електроенергії становила 15,5% від загального обсягу (в Україні цей показник збільшився від 0,3% за попередні роки та зараз частка виробництва «зеленої» електроенергії сягає 1,1%).

Як далі зазначив Петро Дем’янович, вінничани, як відомо, здавна славилися тим, що все нове і навіть недостатньо вивчене вони обов’язково використовують на користь місцевих жителів. У тому числі вінничани мають гарну традицію завжди дбати про те, щоб зберегти свій край для наступних поколінь екологічно чистим:

В Ямпольському районі Вінницькій області, – розповів Петро Дем’янович, – як приклад, діють сонячні електростанції: ці об’єкти було побудовано з метою виробництва екологічно чистої електроенергії з подальшим її продажем у мережу за «зеленим» тарифом. Електростанції спроектовано із застосуванням стрінгових мережевих інверторів, а також мультикристалічних кремнієвих модулів. Але водночас, якщо йдеться про обґрунтованість розміру «зелених» тарифів, то багато в чому слід погодитися з позицією авторів досліджень, які ми сьогодні розглядаємо. Питання тарифного регулювання потребує подальшого системного вивчення, адже корупційні складові існують у будь-якій галузі енерговиробництва.

Під час обговорення виступили практично всі члени робочої групи: дискусія допомогла виявити багато ключових питань, які потребують актуалізації та висвітлення у подальших наукових дослідженнях. Серед висловлених рекомендацій колег найбільш слушними були такі:

– розроблення проектів відновідних нормативно-правових актів у частині виключення практики перехресного субсидіювання в енергетиці;

– увага на показник LCOE (levelized cost of electricity) – метод середньої вартості виробництва (собівартості) енергії за життєвий цикл);

– врахування практичних напрацювань з використання «feed-in» тарифу в зарубіжних країнах (аналог в Україні – «зелений» тариф);

– зміщення акценту на механізми залучення інвестицій і стимулювання енергозбереження.

Також було висловлено й низку інших рекомендацій, які стануть основою для розроблення у найближчій перспективі пропозицій щодо внесення змін до чинного законодавства.

За підсумками засідання було прийнято рішення врахувати результати наукових досліджень та висвітлені показники в повсякденній діяльності Ради ОРЕ (в тому числі з метою стратегічного аналітичного врахування).

На початку 2016 року заплановано додатково залучити до роботи політиків, експертів, практиків технічного фаху і продовжити спільну роботу у форматі панельних дискусій.

Дивна річ, – підбиваючи підсумки, зазначив Костянтин Запайщиков, вже п’ятий день поспіль скрізь у нас народ жваво обговорює якісь публічні баталії за участю політичних діячів, і при цьому залишає поза увагою подію, що дійсно варта нашої спільної уваги – саме ця знакова подія також нещодавно дістала свого остаточного завершення. Ця подія відчутно й позитивно впливатиме на комфортний стан кожного з нас… Такою подією пишався б народ будь-якої країни, оскільки це досягнення науки, техніки і героїзм людського ресурсу. Це досягнення державного рівня, але вже сама держава з незрозумілих причин не приділяє йому належної уваги! Славетна подія, про яку йдеться – це продовження термінів експлуатації енергоблока 2 Южно-Української атомної електростанції. Іншими словами, було завершено процес модернізації блоку з його повним капітальним перезавантаженням. Блок відпрацював свій ресурс і мав бути виведений з експлуатації з повним демонтажем до зеленої галявинки з одночасним збільшенням енергетичної залежності нашої держави. Енергоатом в цей тяжкий в країні час забезпечив повне перезавантаження блоку й тепер термін його роботи продовжено ще на 10 років. Відтак світло в Україні було, є і буде!

Загалом сьогодні спільне обговорення проблеми тарифного регулювання виробництва альтернативної енергетики поклало початок плідної співпраці науковців і практиків у боротьбі за енергонезалежність нашої країни, викорінення всілякого політичного спекулювання на темі «зеленої» енергетики з метою убезпечення від тягаря непотрібних витрат на оплату спожитої електроенергії пересічних споживачів – народу України.