Співробітники Луганської філії взяли участь у Харківських міжнародно-правових читаннях, присвячених пам’яті професорів М.В. Яновського і В.С. Семенова

27 листопада 2015 року співробітники Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України к.е.н., с.н.с. Ірина Попова та к.е.н. Олена Перепелюкова взяли участь у Харківських міжнародно-правових читаннях, присвячених пам’яті професорів М.В. Яновського і В.С. Семенова.

Організаторами заходів були: Національна академія правових наук України, науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (кафедра міжнародного права).

Обговорення відбулося за декількома напрямами:

  • Актуальні проблеми сучасної науки та практики міжнародного публічного та приватного права;
  • Міжнародне публічне право;
  • Міжнародне приватне право.

Під час обговорення на розгляд виносилися проблеми міжнародного публічного права, зокрема, історії та теорії міжнародного права, питання європейської інтеграції, міжнародно-правового захисту прав людини, імплементації міжнародно-правових зобов’язань України у внутрішній правопорядок, а також сучасні проблеми науки та практики міжнародного приватного права.

З науковими доповідями виступали провідні юристи, науковці.

Серед виступаючих хотілось б окремо зазначити наукову доповідь д-ра юр. наук, проф., член-кореспондента НАПрН України, професора кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Буроменського М.В., якій доповідав про міжнародне право на тлі викликів ХХІ ст.

Не менш цікавою була наукова доповідь д-ра юрид. наук, проф., професора кафедри міжнародного права Національного університету ДПС України Тимченко Л. Д.: Пропозиції Європейського суду з прав людини, стосовно проведення антитерористичної операції.

Отримана інформація, а також досвід будуть використані під час розгляду планових завдань за відомчою тематикою відділу, а саме інфраструктурного забезпечення міжрегіонального співробітництва.