Модуль CIPE з презентації «Зеленої книги політики підприємництва ВПО»

4-5 вересня 2015 року в конференц-залі київського готелю «Либідь» проходив тренінг-семінар (модуль) Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE) з презентації «Зеленої книги політики підприємництва внутрішньо переміщених осіб».

1

Метою даного заходу став розвиток спроможності бізнес-асоціацій та інших зацікавлених сторін брати участь у процесі формування та реалізації політики, що стосується сфери інтересів бізнес-спільноти (на прикладі внутрішньо переміщених осіб-підприємців). Інститут економіко-правових досліджень НАН України було представлено с.н.с. відділу міжрегіонального співробітництва, к.е.н. Юлією Рогозян.

2

На даному модулі також були присутні: Голова Держагенства з питань відновлення Донбасу Вадим Черниш, Голова Департаменту Мінекономіки з децентралізації на місцевому рівні Володимир Сємєніхін, членами громадських організацій та бізнес-асоціацій.

3

Центр міжнародного приватного підприємництва займається діяльністю, що спрямовано на досягнення таких цілей:

– демократичне управління. Діяльність CIPE спрямована на створення і зміцнення інститутів підзвітності та залучення широких мас населення до процесів реформ.

– боротьба з корупцією. Спираючись на ініціативу приватного сектора, CIPE сприяє вдосконаленню механізмів і стандартів управління, зміцнює зв’язок між етичними нормами і верховенством закону.

– розвиток бізнес-асоціацій – CIPE підтримує ініціативи підприємницьких організацій, надає їм всіляке сприяння, в тому числі, технічну допомогу.

– корпоративне управління – CIPE здійснює і підтримує просвітницьку діяльність, спрямовану на роз’яснення принципів справедливості, підзвітності, відповідальності та прозорості в бізнесі серед лідерів підприємницького співтовариства і широкої громадськості.

– правова та регуляторна реформу – CIPE заохочує підприємців до виявлення законів і підзаконних актів, що перешкоджають вільній економічній діяльності, і до розробки рекомендацій щодо їх реформування.

– доступ до інформації – CIPE разом зі своїми партнерами на місцях працює над посиленням прозорості в діяльності влади і над тим, щоб голос прихильників реформ був почутий.

– робота з жінками і молоддю – CIPE підтримує жінок і молодь допомогою програм з підприємництва та менеджменту.

– тіньовий сектор і права власності – CIPE і його партнери сприяють легалізації тіньового сектору та його включенню у відкриту економіку і демократичне управління шляхом спрощення порядку реєстрації бізнесу і зміцнення прав власності.

4

Перший день семінару тренером Сергієм Панцирем було представлено презентацією  «Зеленої книги» та дискусією щодо адекватності оцінок потрею ВПО-підприємців, результатів структуруваннч проблеми, результатів моніторингу політики, аналізу стейкхолдерів, обговоренням запропонованих альтернатив та їх оцінок, інституційної основи пропоноваї політики.

На другий день тренер CIPE Денис Базилевич представляв групі сутність процесу планування діяльності, моніторингу та оцінки,  принципів розробки та реалізації адвокасі-кампанії.

5

Низька підприємницька активність, скорочення кількості підприємств та вакансій, економічний спад – все це зумовлює активну діяльність з вирішення найважливіших питань для підприємців-ВПО і хочеться вірити, що «Зелена книга», а згодом й «Біла книга» CIPE стануть вагомим внеском для підтримки підприємців.