Кожен черговий номер видання “Математичне моделювання в економіці” зміцнює співпрацю науковців

Міжнародний науковий журнал «Математичне моделювання в економіці» було засновано у липні 2014 року. З першого номеру видання представники Інституту почали публікувати у цьому журналі результати своїх досліджень, і відтоді така співпраця тільки зміцнюється, адже кожен черговий номер дозволяє нашим авторам ознайомлюватися з цікавими працями інших фахівців у галузі, зокрема економіки та інших сфер науки.

Приємно зазначити, що цього разу у новому номері видання (№ 2 (3), квітень – червень 2015 р.) було опубліковано праці одразу п’ятьох представників Інституту економіко-правових досліджень НАН України – як економістів, так і юристів. Крім того, на сторінках видання міститься низка ґрунтовних праць учених, які на високому науковому рівні репрезентують конкретні пропозиції щодо розв’язання різноманітних завдань і проблем практики господарювання.

ММЕ обкладинка

Засновниками журналу «Математичне моделювання в економіці» є Національна академія наук України, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова, Інститут економіки та прогнозування.

Серед основних тематичних розділів журналу:

  • Інформаційні технології в економіці;
  • Математичні та інформаційні моделі в економіці;
  • Аналіз, оцінка та прогнозування в економіці;
  • Дискусійні повідомлення.

Журнал публікує оригінальні та оглядові статті, матеріали проблемного та дискусійного характеру, науково-практичні матеріали з питань математичного моделювання в різних сферах господарювання, інформаційного забезпечення процесу моделювання і прогнозування, розвитку кібернетичної складової і застосування сучасних програмно-апаратних засобів для математичного моделювання.

Автори висловлюють глибоку вдячність редакційній колегії журналу «Математичне моделювання в економіці», а окремо – виконавчому редакторові, к.т.н. Ользі Кряжич за можливість публікувати результати своєї роботи в авторитетному та популярному виданні. Сподіваємося, наша співпраця і надалі буде такою ж плідною та цікавою.

Завантажити повну версію журналу (№ 2’2015).