Вимоги щодо оформлення статей до журналу ІЕПД НАН України «Економіка та право»

Розвиток економіки і зміцнення суспільного господарського порядку є одним із першочергових завдань стабілізаційних процесів в Україні. Саме такій широкій проблематиці досліджень економіки та права присвячено академічне видання – журнал «Економіка та право».

Засновники журналу – Національна академія наук України, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України.

Тематична спрямованість – публікація наукових статей щодо широкого спектра теоретичних і прикладних проблем економіки та права, оглядових і дискусійних статей.

У порядку міжнародного книгообміну (за запитами) через Національну бібліотеку України ім. В.І. Вернадського журнал одержують Бібліотека Конгресу США, бібліотеки Каліфорнійського і Токійського університетів, наукові бібліотеки Російської Федерації, Білорусі, Польщі, Болгарії, Чехії, В’єтнама та інших країн.

Редакція приймає написані спеціально для журналу статті, які раніше ніде не
публікувалися. Кількість авторів статті, як правило, не повинна перевищувати трьох осіб.

Статті аспірантів, здобувачів повинні мати рекомендацію наукового керівника. Статті публікуються мовою оригіналу (українською або російською). Обсяг статті не повинен перевищувати 12 стандартних машинописних сторінок (30 рядків на сторінці, 2000 знаків).

Тексти анотації подаються на окремих аркушах російською, українською та англійською мовами за формою: прізвище, ім’я, по-батькові авторів (а), назва статті, текст (об’єм – до 0,5 с.).

Статті приймаються на електронних носіях з обов’язковим роздруком у файлах формату редактора Word.

До статті додаються рецензія, дані про авторів: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (офіційна назва установи), службова й домашня адреса, контактний телефон і електронна адреса автора.

До статті додається також авторське резюме (розширена анотація) обсягом 200-250 слів англійською та мовою оригіналу статті.

Перелік літературних джерел (список літератури) подається загальним списком у кінці рукопису і складається в порядку черговості посилань у тексті мовою оригіналу. Посилання на джерело подається у квадратних дужках.

За точність цифр, географічних назв, власних імен, цитат та іншої інформації
відповідальність несе автор.

Редакція залишає за собою право скорочувати статті, вносити редакційні правки.

Періодичність випуску журналу – 3 номери на рік.

Строк подання статей – до 15 лютого, 15 червня, 15 жовтня.

Редколегія запрошує до авторської участі науковців, викладачів, працівників підприємств, правоохоронні та господарські органи, представників ділових кіл.