Організаційно-правові механізми вирішення проблем та використання соціального потенціалу внутрішньо переміщених осіб

9 квітня 2015 р. в Інституті економіки промисловості НАН України відбувся круглий стіл «Організаційно-правові механізми вирішення проблем та використання соціального потенціалу внутрішньо переміщених осіб». Співорганізаторами проведення круглого столу були Інститут економіки та прогнозування НАН України, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України та Конгрес Сходу України.

фото (1)

Від Інституту економіко-правових досліджень участь у роботі круглого столу взяв директор – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України В.А. Устименко.

Предметом обговорення під час круглого столу стали питання, що стосуються вдосконалення механізмів реалізації та прийняття змін до законодавчо-нормативних актів з питань внутрішньо переміщених осіб, вироблення концептуального підходу до прийняття комплексної державної програми підтримки та соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб і прийняття відповідних програм, а також щодо організаційного забезпечення вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб.

фото (2)

Під час дискусії В.А. Устименко у своєму виступі акцентував увагу присутніх на необхідності залучати потенціал переселенців для відбудови нової економіки України.

Інформацію підготував:

вчений секретар

к.ю.н., с.н.с. І.В. Кременовська