Представники Інституту взяли участь у міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні проблеми державного та муніципального управління”

3 квітня 2015 р. в Академії муніципального управління відбулася міжнародна науково-практична конференція, присвячена 20-річчю закладу – «Сучасні проблеми державного та муніципального управління». Співорганізаторами проведення конференції стали Міністерство освіти і науки України, Київська міська державна адміністрація, Академія муніципального управління, Академія державного управління Республіки Вірменія (м. Єреван), Вища школа менеджменту (Республіка Польща, м. Варшава), Міжнародна академія соціально-економічних наук (Республіка Грузія, м. Тбілісі).

VLUU L210 / Samsung L210

Інститут на цьому заході представляли вчений секретар – к.ю.н., с.н.с. І.В. Кременовська та аспірант – адвокат, журналіст О.А. Святогор.

Відкриття конференції, за традицією закладу-організатора, розпочалося виконанням Державного Гімну України.

З вітальною промовою виступив в.о. ректора Академії муніципального управління О.І. Дацій.

VLUU L210 / Samsung L210

Далі розпочалося пленарне засідання, на якому з доповідями виступили почесні гості конференції.

Доповідь народного депутата Верховної Ради України VІІ скликання Є.Г. Карташова було присвячено питанням розвитку місцевого самоврядування в контексті здійснення політики європейської інтеграції України.

VLUU L210 / Samsung L210

З доповіддю за темою «Політична воля еліти як необхідна умова реформування органів місцевого самоврядування» виступив голова Полтавської обласної ради П.В. Ворона.

VLUU L210 / Samsung L210

Актуальні проблеми реформування місцевого самоврядування столиці були предметом уваги у виступі директора департаменту суспільних комунікацій Київської міської державної адміністрації М.П. Хонда.

VLUU L210 / Samsung L210

Віце-президент Національної академії державного управління при Президентові України М.М. Білецька репрезентувала цікаве бачення й виклала слушні думки з приводу сутності субсидіарності як базового принципу децентралізації влади.

VLUU L210 / Samsung L210

Міський голова м. Славутич, член Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи В.П. Удовиченко, як зазвичай, організував свій виступ у форматі жвавого диспуту, до якого залучив усю аудиторію. Так, у форматі «запитання – відповідь» було роз’яснено низку складних (на перший погляд) питань з організації діяльності органів місцевого самоврядування та їх взаємодії з інституціями громадянського суспільства. Тим з учасників обговорення, хто дав правильні відповіді на поставлені запитання (а це були як представники професорсько-викладацького складу, так і студенти-відмінники), В.П. Удовиченко подарував примірник своєї авторської книги, а також оригінальне видання «Абетка мера».

VLUU L210 / Samsung L210

З доповіддю на тему «Стан законодавчого забезпечення конституційного принципу децентралізації публічної влади в Україні» виступила Х.В. Приходько – головний консультант відділу моніторингу законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України.

VLUU L210 / Samsung L210

Завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування Міжрегіональної академії управління персоналом Ю.П. Сурмін у своїй доповіді за темою «Часовий параметр реформ та його реалізація в Україні» акцентував увагу на визначенні конкретних перспектив структурної перебудови системи органів місцевого самоврядування.

У більшості промов ішлося саме про ті питання, над якими протягом тривалого часу працює й Інститут економіко-правових досліджень НАН України, що, безумовно, підтверджує правильність здійснених у цьому напрямі кроків. Так, було актуалізовано питання ліквідації місцевих державних адміністрацій і необхідності створення виконавчих комітетів обласних і районних рад, прийняття законодавчих актів, у яких було би закріплено правовий статус територіальних громад, більш чітко визначено положення щодо діяльності органів самоорганізації населення та розширення їх компетенції, визначення порядку проведення зборів громадян, громадських слухань, реалізації громадських ініціатив тощо.

VLUU L210 / Samsung L210

Також на пленарному засіданні виступив заступник голови Громадської організації «Комітет народного контролю» В.Ю. Глеба з доповіддю за темою «Громадський контроль муніципалітетів як інструмент подолання корупції у сфері містобудування та землеустрою», і цей виступ можна назвати одним з таких, що справив найбільш сильне враження:

У столиці на сьогодні існує серйозна розбіжність між тими цифрами, що містяться у Генеральному плані забудови та фактичними, а саме розбіжність становить близько 14,5 тисяч гектарів по місту Києву… Зокрема, – під час розповіді В.Ю. Глеба продемонстрував на мапі міста відповідні ділянки територій, – це ділянка місцевості у районі Микільської Слобідки: за Генеральним планом тут – лісовий масив, а у дійсності місце було незаконно відібрано під забудову та огороджено парканом. На місці цієї зеленої зони деякими особами було заплановано збудувати житловий масив, який складався з висотних будинків на більш як 9000 квартир. Але завдяки зусиллям і активності громадськості цьому вдалося завадити: громадяни зібралися, та за 20 хвилин знесли паркан… То був лише один приклад… Якщо ми говоримо про реформи, про якісні зміни, то варто пам’ятати: терпіння людей не безкінечне. Не слід його випробовувати. Всі ми пам’ятаємо, яким «реформатором» була така постать, як Янукович, і до чого призвели його «реформи» та «покращення»… Так само, й тим хто зараз прийшли до влади, час замислитися: не можна продовжувати обманювати людей і грабувати їх – інакше народ збереться і знесе не лише паркан, але і тих, хто а ним…   

VLUU L210 / Samsung L210

Після перерви було продовжено роботу конференції за секціями:

 1. Сучасні проблеми правового забезпечення децентралізації державного та муніципального управління.
 2. Економічні аспекти вдосконалення сучасного державного та муніципального управління.
 3. Сучасні менеджмент та адміністрування як інструменти подолання кризових явищ в Україні.
 4. Вдосконалення управління міським господарством.
 5. Гуманітарні виміри державного та муніципального управління в умовах війни та миру.

У доповіді І.В. Кременовської та О.А. Святогора за темою «Регіоналізація державного управління економікою в Україні – перехідний етап на шляху подальшої інтеграції» було зазначено, що в умовах сьогодення значно змінилося сприйняття світом України, яка відкрила нові можливості для реалізації власних національних інтересів у мінливому й суперечливому глобальному просторі. До активної діяльності у напрямі реальної європейської та євроатлантичної інтеграції нашу країну спонукає і загальна тенденція до глобалізації та регіоналізації сучасної світової економіки. Спираючися на результати досліджень інших авторів із цього питання, зокрема В.А. Устименка та Р.А. Джабраілова [див., наприклад: Устименко В.А. Правове забезпечення впровадження засад регіоналізації у сферу державного управління економікою / В.А. Устименко, Р.А. Джабраілов // Регіональна економіка. – 2014. – № 4. – С. 24 – 30], було обґрунтовано тезу про те, що необхідною передумовою регіонального об’єднання, наприклад, економічних районів у межах однієї країни є також їх регіональна ідентичність. Регіони характеризуються наявністю спільних економічних, політичних, соціальних та інших ознак, і внаслідок цього стикаються з подібними складнощами та проблемами. Цим обумовлена й певна спільність інтересів місцевого населення міст, сіл, селищ, районів і областей, що належать до окремого регіону. Перш за все, такими інтересами є забезпечення територіальної цілісності й недоторканості, суверенітету і правопорядку всередині країни та досягнення мирного співіснування із сусідніми державами. А оскільки реалізація цих інтересів є необхідною передумовою прогресивного розвитку всіх регіонів, у їх органів місцевого самоврядування спільною постає мета, для досягнення якої вживаються заходи щодо встановлення відносин співпраці з сусідніми регіонами. Встановлення та підтримання контактів та діалогу між регіонами завжди має організований, нормативно оформлений та дипломатичний характер.

Загалом участь у цій конференції дозволила дізнатися багато нового і не лише перейняти корисні ідеї з досвіду колег-науковців, але і досягти єдності у поглядах з найбільш принципових питань.

Інформацію підготував:

вчений секретар

к.ю.н., с.н.с. І.В. Кременовська