Молоді вчені Інституту взяли участь у зустрічі з членами Ради молодих вчених НАН України

20 лютого 2024 року пройшла зустріч молодих вчених Відділення економіки з членами Ради молодих вчених НАН України. В зустрічі взяло участь понад 30 молодих вчених. Інститут був представлений: заступником голови Ради молодих вчених Інституту, к.ю.н. Олександром ТРЕГУБОМ, д.е.н., старшим дослідником Юлією РОГОЗЯН, к.е.н. Павлом ЛЯШЕНКО, к.ю.н. Антоном СОШНИКОВИМ, здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії Даніілом РАДЧЕНКО, Юлією ЄРШОВОЮ.

Модератором обговорення виступив заступник голови Ради молодих вчених відділення економіки НАН України, к.е.н. Роман ЮХИМЕЦЬ.

Голова Ради молодих вчених НАН України, д.н. з держ.упр. Валерія КОВАЧ розповіла про основні напрямки роботи Ради молодих вчених НАН України.

Заступник голови Ради молодих вчених Інституту, к.ю.н. Олександр ТРЕГУБ надав аналітичну інформації щодо молодих вчених Інституту та основні напрямки діяльності.

Також були представлені інші Ради молодих вчених інститутів Відділення економіки.

Представники Інституту звернули увагу присутніх на необхідності додаткової підтримки молодих вчених (дебюрократизації при підготовці пакетів документів для участі у конкурсах на здобуття Премій Верховної Ради України; розширенні можливостей при наданні аспірантам стипендій НАН України та Президента України; проблемних питаннях присудження вчених звань).