Представники Інституту взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Регіональна політика в Україні: сучасний стан та стратегія реформування»

Львів27-28 листопада 2014 року на базі Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Регіональна політика в Україні: сучасний стан та стратегія реформування», присвячена 50-річчю Інституту регіональних досліджень НАН України.

Метою конференції було обговорення сучасних проблем територіального розвитку та реалізації регіональної політики в Україні, вироблення пропозицій щодо підвищення її ефективності в контексті можливих сценаріїв розвитку інтеграційних процесів.

У конференції взяли участь 130 науковців, управлінців та практиків з різних регіонів України, зокрема з Києва, Луганська, Рівного, Одеси, Запоріжжя, Чернігова, Івано-Франківська, Луцька, Тернополя, Ужгорода та Львова, а також іноземні вчені та фахівці з Польщі та Румунії. Серед учасників конференції – 3 академіки НАН України, 3 члени-кореспонденти НАН України та НААН України, 35 докторів та 54 кандидатів наук, керівники місцевих органів влади.

DSC_3360-20

Від Інституту економіко-правових досліджень НАН України участь у конференції взяли: директор – д.ю.н., професор, Заслужений юрист України, член-кор. НАПрН України В.А. Устименко, директор Луганської філії – д.е.н., професор І.В. Заблодська та заступник завідувача відділу проблем модернізації господарського права та законодавства – д.ю.н., доцент Р.А. Джабраілов. Від імені вченої ради та колективу  Інституту економіко-правових досліджень НАН України В.А. Устименко привітав директора Інституту регіональних досліджень НАН України, котрим було організовано конференцію, – д.е.н., професора В.С. Кравціва та очолюваний ним колектив з ювілеєм:

DSC_3459-99Створений 50 років тому, Інститут є лідером у розвитку теорії та практики економічної науки, заслужено належить до провідних світових наукових шкіл. Результати досліджень Інституту завжди відрізняє неупередженість і глибина аналізу соціально-економічних процесів, що відбуваються в державі та регіонах.

На теперішній час Ваш колектив – один з головних генераторів інноваційних методів формування регіональної політики та розвитку транскордонного співробітництва. Наукові розробки Інституту спрямовані на вирішення актуальних проблем економічного і соціального розвитку держави, регіонів і міст.

Від щирого серця бажаємо колективу Інституту нових творчих досягнень у розвиткові фундаментальних досліджень в економічній галузі на благо процвітання нашої Вітчизни!

Під час відкриття конференції з вітальною промовою від Президії НАН України виступила академік-секретар Відділення економіки НАН України академік НАН України Е.М. Лібанова, яка повідомила учасників про рішення Президії НАН України щодо присвоєння Інституту регіональних досліджень імені академіка М.І. Долішнього та нагородила відзнаками НАН України провідних вчених та ветеранів праці Інституту.

У межах конференції було проведено чотири пленарних засідання:

  • Інституційні та економічні засади модернізації системи управління регіональним розвитком в Україні.
  • Трудовий потенціал, зайнятість та людський розвиток: регіональний вимір.
  • Фінансово-економічні механізми стимулювання регіонального розвитку та активізації транскордонного співробітництва.
  • Стратегічні пріоритети розвитку сільських територій.

DSC_3456-96Доповідь В.А. Устименка, підготовлену у співавторстві з Р.А. Джабраіловим, було присвячено питанням правового забезпечення впровадження засад регіоналізації у сферу державного управління економікою. Як зазначив Володимир Анатолійович під час свого виступу, на теперішній час ефективність державного управління економікою відзначається своїм досить низьким рівнем:

За деякими оцінками, рівень тіньової економіки в Україні сягає 52,8% ВВП. Згідно з інформацією, наведеною в періодичних виданнях, ВВП України після 1990 р. скоротився на 30%, в той час як у Китаї він за цей час збільшився в 8 разів. Зростання економіки будь-якої держави вимірюється рівнем матеріального добробуту її громадян та показовими в цій частині є результати соціологічних опитувань, які свідчать про те, що 40,5% українців вважають життя в СРСР до 1985 р. кращим у порівнянні з нинішньою ситуацією.

Важливо враховувати той факт, що загальний стан економіки країни залежить від ефективності функціонування усіх ланок механізму управління економічною системою, особливо на регіональному рівні. У зв’язку з цим наразі виникає об’єктивно обумовлена потреба у розширенні повноважень та, в цілому, перегляду правового статусу регіональних органів державної влади та місцевого самоврядування у контексті реалізації принципів регіоналізації.

Із доповіддю на тему «Стратегічний аспект розвитку Луганського регіону» виступила І.В. Заблодська. Зокрема було репрезентовано низку авторських пропозицій і висновків щодо відновлення інфраструктури та виробничої сфери на території Луганського регіону в середньо- та довгостроковій перспективі.

Особливу увагу в доповідях і виступах учасників було приділено питанням реформування адміністративно-територіального устрою в Україні та децентралізації влади, визначення інструментів стимулювання регіонального розвитку, активізації міжрегіонального та транскордонного співробітництва у контексті сучасних інтеграційних процесів і суспільно-політичних викликів.

Пропозиції та рекомендації учасників конференції щодо шляхів підвищення ефективності регіональної політики в Україні будуть узагальнені та у формі рекомендацій надані центральним та місцевим органам влади.

Інформацію підготував:

старший науковий співробітник відділу

проблем модернізації господарського права та законодавства

к.ю.н., с.н.с. І.В. Кременовська;

фото: д.е.н., професор І.В. Заблодська