Підсумки засідання Вченої ради від 25 грудня 2023 року

25 грудня 2023 року відбулось засідання Вченої ради ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України».

На засіданні було затверджено заключний звіт  за 1 етапом виконання теми НДР «Гарантії дотримання соціально-економічних та екологічних прав людини в умовах війни та повоєнної трансформації».

Також на засіданні було затверджено заключний звіт за 2 етапом виконання теми НДР «Цифрова трансформація як нова парадигма зовнішньоекономічної політики України» у межах грантів НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвиту науки і техніки 2022-2023 рр.

Усіма членами Вченої ради одноголосно було затверджено короткий річний звіт ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України».

Крім того, були розглянуті питання про затвердження тем дисертаційних робіт  на здобуття наукового ступеню доктора філософії та інші організаційні питання.