Підсумки засідання вченої ради Інституту від 23 грудня 2021 року

23 грудня 2021 р. відбулося чергове засідання вченої ради Інституту.

IMG_6005
Із заключним звітом за відомчою темою НДР «Правова модель сталого розвитку України» (фундаментальна, строк виконання: ІІІ кв. 2019 р. – ІV кв. 2021 р.) виступив заступник директора з наукової роботи, д.ю.н., професор Р.А. Джабраілов. Мета виконання дослідження полягала у формуванні цілісного теоретичного уявлення щодо правової моделі сталого розвитку держави із обґрунтуванням теоретичного бачення можливих шляхів забезпечення балансу у досягненні економічних, екологічних та соціальних цілей суспільного розвитку. За результатом обговорення та з урахуванням висловлених пропозицій було прийнято рішення про затвердження звіту.

За результатами виконання даної НДР було підготовлено колективну монографію на тему «Правова модель сталого розвитку України», з основними положеннями якої виступив д.ю.н., професор Р.А. Джабраілов. У монографії висвітлено методологічні засади формування правової моделі сталого розвитку України. Наведено характеристику окремих елементів інституціонального забезпечення формування правової моделі сталого розвитку України. Визначено особливості формування інвестиційно-інноваційної складової правової моделі сталого розвитку України. Аргументовано першочерговість імплементації міжнародно-правових засад доступу до суду як гарантійного механізму у структурі правової моделі сталого розвитку України. На монографію було подано рецензії д.ю.н., доцента В.Г. Олюхи та д.ю.н., доцента Р.С. Кіріна. З урахуванням пропозицій, представлених у наданих на монографію рецензіях та обговорення, членами вченої ради було високо оцінено результати проведеного дослідження та прийнято рішення рекомендувати зазначену працю до друку.IMG_6006

Із заключним звітом виконання наукового проєкту «Економіко-правове забезпечення відновлення сфери життєдіяльності міста на постконфліктних територіях», який виконувався у межах програми «Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Відділення економіки НАН України», виступив д.ю.н., професор Р.А. Джабраілов. У межах 2 етапу наукового проєкту було обґрунтовано напрями відновлення сфери життєдіяльності міста на постконфліктних територіях у галузевому та функціональному аспекті, визначено економіко-організаційні засоби реалізації програм та проєктів постконфліктного відновлення сфери життєдіяльності міста та їх правове забезпечення. За результатом обговорення було прийнято рішення про затвердження звіту.

За результатами виконання даного наукового проєкту було підготовлено колективну монографію на тему «Економіко-правове забезпечення відновлення сфери життєдіяльності міста на постконфліктних територіях», з основними положеннями якої виступив д.ю.н., професор Р.А. Джабраілов. У монографії висвітлено економіко-організаційні особливості функціонування та визначено пріоритети відновлення сфери життєдіяльності міста на постконфліктних територіях. Наведено характеристику окремих елементів інституціонального забезпечення відновлення сфери життєдіяльності міста на постконфліктних територіях. Запропоновано шляхи вирішення окремих гуманітарних проблем у містах на постконфліктних територіях. Визначено напрями підвищення екологічної безпеки як основи сталого розвитку сфери життєдіяльності міста на постконфліктних територіях. На монографію було подано рецензії д.ю.н., професора В.О. Коверзнева та д.е.н., доцента В.В. Храпкіної. З урахуванням пропозицій, представлених у наданих на монографію рецензіях та обговорення, членами вченої ради прийнято рішення рекомендувати зазначену працю до друку.

Із заключним звітом за відомчою темою НДР «Ідентифікація та позиціонування об’єднаних територіальних громад у Донецькій та Луганській областях» (прикладна, строк виконання: ІІІ кв. 2019 р. – ІV кв. 2021 р.) виступила директор Луганської філії, д.е.н., професор І.В. Заблодська. Метою наукової роботи виступала розробка методичного інструментарію щодо ідентифікації та позиціонування об’єднаних територіальних громад Донецької й Луганської областей. За результатами обговорення було прийнято рішення про затвердження заключного звіту.

IMG_6260

Із заключним звітом виконання наукового проєкту «Правове забезпечення функціонування територій пріоритетного розвитку в Донецькій та Луганській областях», який виконувався у межах програми наукових досліджень НАН України «Соціально-економічний розвиток України в умовах глобальної нестабільності», виступила завідувач сектору, д.ю.н., професор О.Р. Зельдіна. У межах наукового проєкту обґрунтовано необхідність розв’язання проблем, що існують у Донецькій та Луганській областях шляхом присвоєння населеним пунктам цих регіонів статусу територій пріоритетного розвитку та запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності. Розроблено проєкт Закону України «Про створення та функціонування територій пріоритетного розвитку в Донецькій та Луганській областях». Обґрунтовано диференційовану систему стимулів для інвесторів, які реалізують інвестиційний проєкт на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій та Луганській областях. За результатом обговорення було прийнято рішення про затвердження звіту.

Із проміжним звітом за науковим проєктом «Концепція правового забезпечення сталого розвитку біоенергетики», який виконувався в межах програми «Науково-дослідні роботи молодих учених НАН України 2020-2021 рр.» виступив керівник проєкту, к.ю.н., О.А. Трегуб. У межах 1 етапу проєкту здійснено оцінку ефективності правового забезпечення сталого розвитку біоенергетики в Україні. Виявлено особливості такого забезпечення на сучасному етапі. Здійснено оцінку стану правового забезпечення сталого розвитку біоенергетики в ЄС та окремих зарубіжних країнах. Визначено основні підходи та тенденції такого забезпечення. За результатом обговорення було прийнято рішення про затвердження проміжного звіту.

Із заключним звітом за науковим проєктом «Правові та організаційні аспекти використання аерокосмічної зйомки для дослідження й охорони археологічної спадщини України», який виконувався в межах програми «Гранти НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки 2021 рр.», виступила керівник проєкту, д.ю.н., В.К. Малолітнева. У межах 2 етапу наукового проєкту було обґрунтовано та концептуалізовано комплексний, міждисциплінарний та інтегративний підхід до відносин з організації використання дистанційного зондування Землі та аерокосмічної зйомки для дослідження й охорони археологічної спадщини. Визначено напрями вдосконалення правового регулювання та організаційного забезпечення відносин у сфері використання аерокосмічної зйомки для дослідження та охорони археологічної спадщини. Проведено практичні роботи за допомогою дистанційного зондування Землі (дані аеро- та космічної зйомки). За результатом обговорення було прийнято рішення про затвердження заключного звіту.

IMG-6257

За результатами виконання даного наукового проєкту було підготовлено колективну монографію “Аерокосмічний моніторинг археологічного ландшафту: правові та організаційні засади” з основними положеннями якої виступила д.ю.н. В.К. Малолітнева. Монографія присвячена обґрунтуванню та концептуалізації міждисциплінарного підходу до відносин з організації використання дистанційного зондування Землі для дослідження й охорони археологічної спадщини України, а також визначенню напрямів вдосконалення правового регулювання у цій сфері. У роботі проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку законодавства України стосовно охорони та дослідження об’єктів археологічної спадщини, а також представлені результати практичної моніторингової роботи з використанням аерокосмічної зйомки, що передбачали: 1) фіксацію стану збереження пам’яток національного значення; 2) дослідження зон розмиву дніпровських водосховищ. На монографію було подано рецензії д.ю.н., професора Р.А. Калюжного та к.і.н. О.С. Пробийголови. З урахуванням пропозицій, представлених у наданих на монографію рецензіях та обговорення, членами вченої ради прийнято рішення рекомендувати зазначену працю до друку.

З основними положеннями монографії “Право безпеки на постконфліктних територіях: сучасний стан, проблеми, сталий розвиток” виступив д.ю.н., доцент Р.С. Кірін. У монографії досліджено сучасний стан, проблеми та перспективи правового забезпечення безпеки на постконфліктних територіях в умовах сталого розвитку. Проаналізовано національні, європейські та міжнародні нормативно-правові акти енергетичного, гуманітарного, житлово-комунального, муніципального та екологічного законодавства. Розглянуто наявний досвід у сфері відновлення життєдіяльності міст, що зазнали впливу воєнних дій. Запропоновано комплекс заходів, спрямованих на реформування правового регулювання відносин соціальної, виборчої, культурної, економічної, енергетичної, протимінної та екологічної безпеки на постконфліктних територіях. На монографію було подано рецензії д.ю.н., професора В.І. Андрейцева, д. з держ. управл. Р.В. Овчаренка та к.ю.н., доцента В.М. Коротаєва. З урахуванням пропозицій, представлених у наданих на монографію рецензіях та обговорення, членами вченої ради прийнято рішення рекомендувати зазначену працю до друку.

З основними положеннями звіту про роботу Інституту за 2021 р. виступила учений секретар Інституту В.К. Малолітнева.

Під час засідання вченої ради розглянуто питання щодо затвердження та перезатвердження тем дисертаційних досліджень.

Також на засіданні було розглянуто низку питань організаційного характеру.

Щиро вітаємо всіх з новорічними святами!

400_0_1577120235-7472

Бажаємо, міцного здоров’я, щастя, яскравих подій, нових перемог, цілей і здійснення найзаповітніших мрій!