Відбулося розширене засідання Координаційного Бюро з проблем правових основ підприємницької діяльності, господарського та комерційного права НАПрН України

28 жовтня 2021 року відбулося розширене засідання Координаційного Бюро з проблем правових основ підприємницької діяльності, господарського та комерційного права НАПрН України в режимі ZOOM-конференції за технічної підтримки та в приміщенні Ресурсного Центру соціально-правової та професійної підтримки співробітників переміщених закладів вищої освіти (ЗВО) і наукових установ (створений за підтримки Офісу Ради Європи в Україні).

На засіданні були присутні: член-кореспондент НАН України та член-кореспондент НАПрН України, д.ю.н. В.А. Устименко (голова Координаційного Бюро), академік НАПрН України, д.ю.н. В.С. Щербина (заступник голови Координаційного Бюро), член-кореспондент НАПрН України, д.ю.н. Д.В. Задихайло (вчений секретар Координаційного Бюро), академік НАПрН України, д.ю.н. Бобкова А.Г., (член Координаційного Бюро), д.ю.н. Р.А. Джабраілов, (член Координаційного Бюро), д.ю.н. О.А. Беляневич, д.ю.н. О.В. Гарагонич, д.ю.н. Б.В. Деревянко, д.ю.н. А.М. Захарченко, д.ю.н. О.Р. Зельдіна, д.ю.н. І.Ф. Коваль, д.ю.н. В.О. Коверзнев, д.ю.н. В.К. Малолітнева, д.ю.н. В.В. Рєзнікова, к.ю.н. Е.М. Деркач, к.ю.н. Н.В. Єремєєва, к.ю.н. А.В. Токунова, с.н.с. О.Ю. Ілларіонов.

Темою обговорення був поданий на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України «Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період» (реєстр. № 6013 від 09.09.2021 р.).

У ході засідання присутніх було ознайомлено з основними положеннями Наукового експертного висновку до вказаного проєкту Закону України реєстр. № 6013 від 09.09.2021 р., підготовленого колективом ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України» відповідно до звернення Голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій н.д. С.В. Бабака до Національної академії наук України від 20.09.2021 р. № 04-24/20-2021/290323 (доповідач В.А. Устименко). Проаналізований проєкт Закону України «Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період» (реєстр. № 6013 від 09.09.2021 р.) має вади, які неможливо вирішити його техніко-юридичним редагуванням, здатен нанести суттєву шкоду правовій системі України, науковому та освітньому процесам, значно знизити ефективність формування та реалізації державної економічної політики, суперечить міжнародним зобов’язанням України (в т.ч. Угоді про асоціацію між Україною та ЄС), Конституції України, законам України (в т.ч. Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»), не має чітко визначеної мети та предмету правового регулювання, не відповідає «критеріям якості закону» (які є показниками дотримання принципу юридичної визначеності: ефективність мети і засобів правового регулювання, несуперечливість такого регулювання, розумність та логічність закону, чіткості, зрозумілості, однозначності правових норм), суперечить очікуванням суспільства та бізнесу у сталості та прогнозованості розвитку правової системи, не має прогнозу регуляторного впливу та насідків для економіки України, не забезпечено його публічне обговорення як регуляторного акта, відсутній аналіз регуляторного впливу Законопроєкту № 6013, не проведено експертизу Законопроєкту № 6013 з боку уповноваженого органу щодо здійснення державної регуляторної політики, як це передбачено ст. 30 Закону № 1160-IV, не оприлюднено звіт про відстеження результативності Господарського кодексу України, як регуляторного акта, скасування якого передбачено Законопроєктом № 6013 тощо.

Підсумовуючи всі вищенаведені аргументи та відповідно до ст. 94 Регламенту Верховної Ради України та ст. 50 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», Робочою групою вбачається за доцільне рекомендувати Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України, Голові Верховної Ради України повернути проєкт Закону України «Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період» (реєстр. № 6013 від 09.09.2021 р.) суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Також присутніх поінформовано про результати ознайомлення якомога ширшого кола зацікавлених осіб (народних депутатів України, Кабінету Міністрів України, науковців, практиків тощо) з Науково-експертним висновком до Концепції оновлення Цивільного кодексу України (доповідач О.Ю. Ілларіонов), обговорено сам Законопроєкт реєстр. № 6013 від 09.09.2021 р., його вади та ризики прийняття, загрози для економіки та її окремих галузей і секторів, для державної і комунальної власності, питання наявності корупціогенних факторів у проєкті, додатково наголошено на проведенні додаткового всебічного експертного дослідження положень проєкту та ознайомлення з його результатами громадськості та представників державних інституцій, продовження роботи щодо просування розробленого і поданого на розгляд Верховної Ради України проєкту Закону про внесення змін до Господарського кодексу України (щодо узгодження з положеннями Цивільного кодексу України та деяких інших законодавчих актів) (реєстр. № 4164 від 29.09.2020 р.), запропоновано продовжити роботу щодо пошуків форм оновлення положень Господарського кодексу України, спільно опрацювати проєкт рішення розширеного засідання Координаційного Бюро та направити його всім зацікавленим особам та державним інституціям (доповідачі В.А. Устименко, В.В. Рєзнікова, В.О. Коверзнев, О.А. Беляневич та А.Г. Бобкова).

Всіма присутніми наголошено на необхідності недопущення можливості прийняття Закону України «Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період» (реєстр. № 6013 від 09.09.2021 р.).