Розширене засідання Координаційного бюро з проблем правових основ підприємницької діяльності, господарського та комерційного права НАПрНУ

9 квітня 2021 року з метою обговорення результатів наукової експертизи Концепції оновлення Цивільного кодексу України відбулося розширене засідання Координаційного бюро з проблем правових основ підприємницької діяльності, господарського та комерційного права Національної академії правових наук України, в якому взяли участь: чл.-кор. НАН України, чл.-кор. НАПрН України В.А. Устименко, академік НАПрН України В.С. Щербина, академік НАПрН України А.Г. Бобкова, чл.-кор. НАПрН України О.М. Вінник, чл.-кор. НАПрН України О.П. Подцерковний, д.ю.н. Р.А. Джабраілов, д.ю.н. Б.В. Деревянко, д.ю.н. В.О. Коверзнев, д.ю.н. В.Г. Олюха, д.ю.н. В.В. Рєзнікова, д.ю.н. А.М. Захарченко, д.ю.н. Л.М. Ніколенко, д.ю.н. О.В. Шаповалова, к.ю.н. В.К. Малолітнева, к.ю.н. Н.В. Єремєєва та с.н.с. О.Ю. Ілларіонов.

Захід проведено в онлайн форматі за технічної підтримки Ресурсного Центру соціально-правової та професійної підтримки співробітників переміщених закладів вищої освіти (ЗВО) і наукових установ (створений за сприяння Офісу Ради Європи в Україні).

На розгляд наукової спільноти було представлено експертний висновок за результатами наукової експертизи Концепції оновлення Цивільного кодексу України, оприлюдненої в грудні 2020 року групою науковців-розробників. До експертного висновку було направлено ряд зауважень та доповнень, які були враховані в ході редакційного редагування. Учасниками було запропоновано здійснити видання висновку у формі брошури, поширення її у стислі строки серед народних депутатів України, всіх зацікавлених органів державної влади та посадових осіб (В.С. Щербина), акцентовано увагу на необхідність додаткового редагування (А.Г. Бобкова), на процедурні питання діяльності робочих груп при МінЮсті, КабМіні, склад яких не співпадає з авторським колективом Концепції, на правовий статус Концепції та вагу цього документу з наукової точки зору (оцінка юридичного статусу Концепції) (В.О. Коверзнев). Також виступили з пропозиціями О.П. Подцерковний та А.М. Захарченко. Зокрема, О.П. Подцерковний висловився за те, щоб стиль висновку був розрахований не тільки на науковців, а на широке коло осіб, оскільки практичне втілення Концепції зачіпатиме інтереси пересічних громадян та представників бізнес-середовища.

Надалі В.А. Устименком було зачитано відповідь від 5 квітня 2021 року, отриману від Секретаріату Першого заступника голови Верховної Ради України щодо «неможливості розширення складу Робочої групи [при Верховній Раді України], включивши до неї запропонованих відомих науковців та практиків, з урахуванням обставин об’єктивного характеру».

Крім того, було запропоновано залучити фахівців сімейного та міжнародного приватного права для спільного опрацювання Концепції. Також акцентовано увагу на необхідності донесення до громадськості інформації щодо вад Концепції, зокрема, шляхом направлення відповідних матеріалів до ЗМІ, в т.ч. до газети Верховної Ради України «Голос України», на необхідності донесення до громадськості та державних інституцій інформації щодо актуальності створення Робочої групи з рекодифікації господарського законодавства.

За підсумками засідання експертний висновок за результатами наукової експертизи Концепції оновлення Цивільного кодексу України з відповідними правками та доповненнями схвалено та запропоновано Вченій раді ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України» розглянути та схвалити до друку із подальшим направленням всім зацікавленим особам та державним інституціям.