CLARIVATE для наукових досліджень

Сучасний вектор щодо діджиталізації та інтернаціоналізації наукових досліджень актуалізує все більше застосування  нової комунікаційної стратегії, яка спирається на використання різноманітних веб-застосунків на всіх етапах життєвого циклу дослідження: від пошуку інформації до поширення результатів дослідження. Інформаційний простір пропонує для цього значну кількість спеціалізованих ресурсів та пошукових систем. Таке розмаїття потребує від науковців не тільки знань щодо можливостей та функцій таких ресурсів, але й опанування їх основних інструментів. Цикл вебінарів «Clarivate для науковців», спрямований на розвиток таких компетенцій вітчизняних науковців, започаткувала компанія Clarivate Analytics, якій належать такі інформаційні продукти як Web of Science, Publons, EndNote та інші.

Старший науковий співробітник Луганської філії Інституту к.е.н, доцент Світлана Гречана взяла участь у двох з них, ознайомившись з можливостями і функціями EndNote щодо імпорту публікацій з Web of Science, он-лайн бібліотек та інших ресурсів, оформлення за його допомогою рукописів та при статейної літератури за форматами журналів, а також з проблемними питаннями щодо наповнення, підтримки та коректного застосування в роботі з авторських профілів (Publons/ResearcherID, ORCID, ResearchGate, GoogleScholar) та способами їх уникнення чи вирішення.

Снимок экрана 2021-04-09 в 09.54.31

Снимок экрана 2021-04-09 в 09.54.37