Підсумки засідання вченої ради Інституту від 23 грудня

23 грудня 2020 р. відбулося чергове засідання вченої ради Інституту.

IMG_2129

Із заключним звітом за конкурсною темою НДР «Правове забезпечення дотримання соціально-економічних прав людини на засадах ідеології нової якості життя» (прикладна, строк виконання: ІІ кв. 2020 р. – ІV кв. 2020 р.) виступив заступник директора з наукової роботи, д.ю.н., професор Р.А. Джабраілов. Мета виконання дослідження полягала у підготовці науково обґрунтованих пропозицій та рекомендацій щодо напрямів вдосконалення правового забезпечення дотримання соціально-економічних прав людини на засадах ідеології нової якості життя. За результатом обговорення та з урахуванням висловлених пропозицій було прийнято рішення про затвердження звіту.

IMG_2124

За результатами виконання даної НДР було підготовлено колективну монографію на тему «Правове забезпечення дотримання соціально-економічних прав людини на засадах ідеології нової якості життя», з основними положеннями якої виступив д.ю.н., професор Р.А. Джабраілов. У монографії висвітлено сучасний стан та визначено перспективи вдосконалення правових засад розподілу доходів в Україні. Виявлено особливості правового регулювання соціально відповідальних публічних закупівель в умовах становлення нової якості життя. Визначено особливості впливу кредитної діяльності фінансових установ на якість життя населення. Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення правового забезпечення дотримання соціально-економічних прав людини шляхом підвищення ефективності поводження з відходами. Наведено особливості забезпечення внутрішньо переміщених осіб доступним житлом крізь призму ідеології нової якості життя. На монографію було подано рецензії д.ю.н., доцента В.Г. Олюхи та д.ю.н., доцента В.О. Коверзнева. З урахуванням пропозицій, представлених у наданих на монографію рецензіях та обговорення, членами вченої ради було високо оцінено результати проведеного дослідження та прийнято рішення рекомендувати зазначену працю до друку.

P01223-121408

Із заключним звітом виконання наукового проєкту «Економіко-правове забезпечення відновлення сфери життєдіяльності міста на постконфліктних територіях» за 1 етапом (Сфера життєдіяльності міста  на постконфліктних територіях: економіко-правові особливості та можливості відновлення. Зарубіжний досвід відновлення сфери життєдіяльності на постконфліктних територіях: можливості застосування у сучасних умовах господарювання українських міст), який виконувався у межах програми «Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Відділення економіки НАН України», виступив д.ю.н., професор Р.А. Джабраілов. За результатом обговорення було прийнято рішення про затвердження звіту.

Із заключним звітом за науково-дослідною темою «Концепція сталого розвитку як основа формування сучасної грошово-кредитної політики держави» (2 етап), яка виконувалась у межах програми «Науково-дослідні роботи молодих учених НАН України 2019-2020 рр.», виступили д.ю.н., доцент Р.А. Джабраілов та к.ю.н. Т.С. Гудіма. Комплекс науково-дослідних робіт по даній наукової роботі виконувався у межах другого заключного етапу «Сучасні можливості реагування центральних банків на виклики стійкості та взаємозв’язок цілей сталого розвитку із стратегічними цілями Центрального банку. Взаємодія грошово-кредитної політики з іншими напрямами економічної політики у контексті досягнення цілей сталого розвитку держави. Напрями правового забезпечення подальшого реформування монетарної та пруденційної політики на засадах сталого розвитку. Узагальнення результатів дослідження за темою». За результатами обговорення було прийнято рішення про затвердження заключного звіту.

Із проміжним звітом за науковим проєктом «Правові та організаційні аспекти використання аерокосмічної зйомки для дослідження й охорони археологічної спадщини України», який виконувався в межах програми «Гранти НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки 2021 рр.», за 1 етапом (Міжнародно-правові засади і зарубіжний досвід організації використання дистанційного зондування Землі та аерокосмічної зйомки для дослідження й охорони археологічної спадщини. Сучасний стан правового регулювання і організації використання дистанційного зондування та аерокосмічної зйомки для дослідження й охорони археологічної спадщини в Україні»), виступила керівник проєкту, к.ю.н., В.К. Малолітнева. За результатом обговорення було прийнято рішення про затвердження проміжного звіту.

P01223-121440

Керівник відділу кадрів А.О. Волкова повідомила про результати конкурсу на заміщення вакантних посад наукових співробітників інституту та результати атестації наукових працівників.

Із основними положеннями звіту про роботу Інституту за 2020 р. виступила учений секретар Інституту В.К. Малолітнева.

Під час засідання вченої ради розглянуто питання щодо затвердження та перезатвердження тем дисертаційних досліджень.

Також на засіданні було розглянуто низку питань організаційного характеру.

Щиро вітаємо всіх з новорічними святами!

Бажаємо, щоб ці чудові зимові свята були для Вас радісними!

Міцного здоров’я, щастя, яскравих подій, нових перемог і здійснення найзаповітніших мрій!