VIII Міжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства: теорія та практика»

12-13 жовтня 2020 року в Київському Національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана за допомогою онлайн-трансляції відбувається VIII Міжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства: теорія та практика». Конференцію представлено у формі пленарного та секційного засідань, де участь беруть українські та закордонні вчені. Державну установу «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України» та його Луганську філію представляють співробітники відділу проблем міжрегіонального співробітництва: завідувач відділу, д.е.н., професор, Заслужений економіст України Інна Володимирівна Заблодська, заступник завідувача відділу, д.е.н. Юлія Сергіївна Рогозян та старший науковий співробітник, к.е.н., доцент Світлана Іванівна Гречана.

Зі вступним словом до учасників конференції звернулися організатори заходу, зокрема завідуюча кафедри бізнес-економіки та  підприємництва ДВНЗ «Київський Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», д.е.н., професор Інна Миколаївна Рєпіна та завідувач відділу проблем міжрегіонального співробітництва Луганської філії, д.е.н., професор Інна Володимирівна Заблодська.

Також, Інна Володимирівна відкрила сесію доповідей науково-практичної конференції та поділилася своїми міркуваннями щодо особливостей адміністрування розвитку громад України та наголосила на важливості напрацювання конкретних пропозицій для адміністративно-територіальних одиниць першого рівня в даному напрямі.

Далі учасники мають змогу долучитися до секційної роботи конференції за наступними напрямами:

1) Сучасні теорії, моделі та стратегії розвитку економіки підприємства.

2) Інноваційна парадигма розвитку економіки на національному і

глобальному рівнях.

3) Цифрова трансформація економіки в контексті «Індустрії 4.0».

4) Бізнес-інжиніринг і результативність діяльності підприємств.

5) Сучасна бізнес-аналітика: концепції, інструменти, практика.

6) Інвестиційна привабливість і конкурентоспроможність підприємств.

7) Біоекономіка: проблеми та перспективи формування екосистеми сталого розвитку.

8) Економіко-правові аспекти забезпечення економічної безпеки підприємств.