Оголошується набір до аспірантури Інституту

АспирантураВідповідно до плану підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру на 2014 рік за державним замовленням (затверджений розпорядженням Президії НАН України від 21.07.2014 р. № 495) Інститут економіко-правових досліджень НАН України оголошує набір до аспірантури за такими спеціальностями:

  • 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»;
  • 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»;
  • 12.00.04 – «Господарське право, господарсько-процесуальне право»;
  • 12.00.06 – «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право».

Особи, які мають вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, мають можливість на контрактній основі навчатися в аспірантурі Інституту економіко-правових досліджень НАН України з відривом від виробництва або без відриву від виробництва.

Прийом документів до аспірантури Інституту проводиться до 20 вересня 2014 р., а зарахування – з 01 листопада 2014 р.