Підсумки засідання вченої ради Інституту від 23 грудня

23 грудня 2019 р. відбулося чергове засідання вченої ради Інституту.

IMG_7471

Із заключним звітом за додатковою відомчою темою НДР «Дотримання принципу справедливості як основи захисту соціально-економічних прав внутрішньо переміщених осіб» (ІV кв. 2019 р.) виступив заступник директора з наукової роботи, д.ю.н., доцент Р.А. Джабраілов. Мета виконання дослідження полягала у підготовці науково обґрунтованих пропозицій та рекомендацій щодо напрямів вдосконалення правового забезпечення захисту соціально-економічних прав внутрішньо переміщених осіб на основі дотримання принципу справедливості. За результатом обговорення та з урахуванням висловлених пропозицій було прийнято рішення про затвердження звіту.

IMG_7465

Із заключним звітом за конкурсною прикладною темою НДР «Правове забезпечення становлення нової якості життя» (ІІІ кв. 2019 р. – ІV кв. 2019 р.), яка виконувалась в межах Цільової програми наукових досліджень НАН України «Становлення нової якості життя на 2019-2021 рр.», виступив заступник директора з наукової роботи, д.ю.н., доцент Р.А. Джабраілов. Мета виконання дослідження полягала у підготовці науково обґрунтованих пропозицій та рекомендацій щодо напрямів вдосконалення правового забезпечення становлення нової якості життя на основі концепції сталого розвитку. За результатом обговорення та з урахуванням висловлених пропозицій було прийнято рішення про затвердження звіту.

За результатами виконання даної НДР було підготовлено колективну монографію на тему «Правове забезпечення становлення нової якості життя», з основними положеннями якої виступив д.ю.н., доцент Р.А. Джабраілов. У монографії визначено пріоритетні напрями вдосконалення правового забезпечення становлення нової якості життя людини. Висвітлено правові аспекти підвищення інвестиційної привабливості держави як засобу забезпечення нової якості життя. Виявлено особливості публічних закупівель для розвитку інновацій як засіб підвищення якості життя в Україні. Розглянуто особливості формування «освіти для сталого розвитку» як основи нової якості життя людини. Наведено особливості правового забезпечення поводження з відходами в умовах становлення нової якості життя. Висвітлено окремі аспекти економіко-правового забезпечення розвитку житлової сфери. На монографію було подано рецензії д.ю.н., доцента В.Г. Олюхи та д.ю.н., доцента В.О. Коверзнева. З урахуванням пропозицій, представлених у наданих на монографію рецензіях та обговорення, членами вченої ради було високо оцінено результати проведеного дослідження та прийнято рішення рекомендувати зазначену працю до друку.

Із проміжним звітом за науково-дослідною темою «Концепція сталого розвитку як основа формування сучасної грошово-кредитної політики держави» (1 етап), яка виконувалась у межах програми «Науково-дослідні роботи молодих учених НАН України 2019-2020 рр.», виступили д.ю.н., доцент Р.А. Джабраілов та к.ю.н. Т.С. Гудіма. Комплекс науково-дослідних робіт по даній наукової роботі виконувався у межах етапу «Оцінка сучасного стану правового забезпечення грошово-кредитної політики держави та її взаємодії із пруденційною політикою; тенденції розвитку монетарної політики в умовах наростання процесів глобалізації та екологічної небезпеки: досвід України, окремих країн-членів ЄС (Німеччина) та Азії (КНР, Бангладеш, Ліван)». За результатами обговорення було прийнято рішення про затвердження проміжного звіту.

Із заключним звітом за відомчою фундаментальною темою «Розвиток правової моделі енергетичного простору України» (І кв. 2017 р. – ІV кв. 2019 р.) виступила завідувач відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки, к.ю.н. Н.В. Єремєєва. Мета виконання дослідження полягала у формуванні цілісного теоретичного уявлення щодо моделі правового енергетичного простору України.

IMG_7478

Із заключним звітом про роботу вченої ради Інституту у 2019 р. виступила учений секретар вченої ради, к.ю.н. Н.В. Єремєєва. Із основними положеннями звіту про роботу Інституту за 2019 р. виступила учений секретар Інституту В.К. Малолітнева.

Під час засідання вченої ради розглянуто питання щодо затвердження та перезатвердження тем дисертаційних досліджень.

Також на засіданні було розглянуто низку питань організаційного характеру.

Наступне засідання вченої ради заплановано до проведення у січні місяці 2020 року.

Вітаємо всіх з новорічними святами!

Бажаємо, щоб ці чудові зимові свята були для Вас радісними та щедрими!

Міцного здоров’я, щастя, творчого натхнення, яскравих подій, здійснення найзаповітніших мрій!