Підсумки засідання вченої ради Інституту від 23 лютого 2018 р.

23 лютого відбулося чергове засідання вченої ради Інституту.

На засіданні із доповіддю про методичні рекомендації з розробки стратегії / стратегічного плану розвитку новоутворених (об’єднаних) територіальних громад у взаємозв’язку зі Стратегією розвитку регіону на період до 2020 року виступили заступник завідувача відділом проблем міжрегіонального співробітництва Луганської філії, к.е.н. Ю.С. Рогозян та с.н.с. відділу проблем міжрегіонального співробітництва Луганської філії, к.е.н. доцент С.І. Гречана.

IMG_6486Метою методичних рекомендацій є встановлення єдиного методичного підходу до здійснення стратегічного планування соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад (ОТГ) в Україні у процесі розробки програмно-цільових документів: Стратегії та Плану (Стратегічного плану) розвитку. Завданнями даних методичних рекомендацій є: визначення основних етапів та принципів розробки Стратегії та Плану (Стратегічного плану) розвитку ОТГ, їх узгодження з іншими документами стратегічного планування регіону та країни; встановлення єдиного підходу до формування системи стратегічного управління розвитком ОТГ; встановлення порядку підготовки, обговорення (експертизи) і розгляду проектів даних стратегічних документів на основі партисипативного підходу з метою їх подальшого затвердження. Дані методичні рекомендації ґрунтуються на практичному досвіді, а тому містять детальні покрокові дії, здатні допомогти громадам самостійно розробити свою Стратегію та План (Стратегічний план) розвитку. Робота є спробою допомогти всім стейкхолдерам стратегічного розвитку громад опанувати алгоритм розробки вищевказаних стратегічних документів та зрозуміти їх справжнє призначення – сприяти розвитку громади, робити її кращою для задоволення потреб нинішньо- го населення та інтересів майбутніх поколінь. Якщо розглядати та впроваджувати процес планування саме через дану призму, то створена Стратегія та План (Стратегічний план) розвитку громади стануть не просто черговими документами, а реальним працюючим інструментом, що принесе в життя кожної громади стабільний позитивний розвиток та стане інвестицією в успішне майбутнє.

IMG_6481На наукову доповідь подано рецензії к.е.н., доцента О.В. Тарасевич та д.е.н., професора О.А. Бурбела, якими позитивно оцінено проведене дослідження. Результати проведеної роботи викликали значний інтерес та жваву дискусію серед членів вченої ради, які відмітили її високу теоретичну, а в першу чергу, практичну значимість. За підсумками обговорення наукової доповіді авторам було рекомендовано направити розроблені методичні рекомендації на адресу відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Наступним питанням порядку денного був розгляд результатів конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників Інституту.

Після оголошення висновків конкурсної комісії було проведено таємне голосування щодо кожної з кандидатур, і за його результатами було обрано:

к.ю.н. Єремєєву Наталію Валеріївну – на посаду завідувача відділом проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави;

к.ю.н. Герасименко Наталію Олександрівну – на посаду старшого наукового співробітника відділу проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави;

к.е.н. Тарасевич Олену Вікторівна – на посаду завідувача відділом економіко-правових проблем містознавства.

На засіданні вченої ради також було розглянуто питання про підтримку висунення кандидатів у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонленти НАН України, затверджено теми дисертаційних робіт і розглянуто низку інших питань організаційного характеру.

Наступне засідання вченої ради заплановано до проведення у березні поточного року.