Засідання Президії НАН України та успішний виступ молодого ученого Інституту з науковим повідомленням

29 березня 2017 р. відбулося засідання Президії НАН України, на якому одним із основних питань виступили розгляд і обговорення Національної доповіді “Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії”. Національну доповідь представив віце-президент НАН України, голова секції суспільних і гуманітарних наук НАН України академік Сергій Іванович Пирожков. У підготовці Національної доповіді взяли участь Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Інститут соціології НАН України, а також фахівці Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва НАН України, а також Інституту економіко-правових досліджень НАН України.

Nac_dopovid_29_03_2017_1У доповіді на основі сучасних теоретичних концепцій та аналізу політичних практик здійснено дослідження передумов, стану та перспектив реалізації нового етапу цивілізаційного розвитку України в контексті сучасних суспільно-політичних змін, визначено ризики й можливі загрози Українській державі та національній ідентичності. Виокремлено стратегічні напрями втілення проекту цивілізаційного розвитку України, його законодавчого і політико-управлінського забезпечення, реформування соціокультурної, освітньої та наукової сфер, шляхи активізації політичної участі громадян. Визначено ймовірні наслідки втілення цивілізаційного проекту шляхом зіставлення здобутків і можливих втрат за наслідками реалізації стратегій цивілізаційних змін, вірогідних глобальних викликів цивілізаційному розвиткові України.

Ознайомитися з повним текстом доповіді можна за посиланням: http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/Cuvilizaciynuy_vubir_Ukrainu.pdf.

На засіданні Президії також було заслухано наукові повідомлення молодих вчених. Від Інституту економіко-правових досліджень НАН України з доповіддю “Принципи справедливості як основа трансформації економіко-правової системи держави” успішно виступив молодий д.ю.н., доцент, заступник завідувача відділом проблем модернізації господарського права та законодавства Р.А. Джабраілов. Доповідь у своєму виступі підтримав директор Інституту, член-кореспондент НАПрН України В.А. Устименко. Р.А. Джабраілова було нагороджено свідоцтвом про перший виступ молодого ученого на засіданні Президії НАН України.

Скан_20170330Колектив Інститут щиро вітає Руслана Аятшаховича Джабраілова з успішним виступом на засіданні Президії НАН України з науковим повідомленням на тему “Принципи справедливості як основа трансформації економіко-правової системи держави” та бажає творчого натхнення і успіхів у подальшому дослідженні даної теми!