Люксембурзький Центр дослідження європейських реформ спільно з Інститутом економіко-правових досліджень НАН України запрошує Вас узяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка & Право»

Е та П 2016

Люксембурзький Центр дослідження європейських реформ спільно з Інститутом економіко-правових досліджень НАН України запрошує Вас узяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка & Право», яка буде проходити у межах Х Всеукраїнського фестивалю науки.

Мета конференції – об’єднати творчі зусилля представників різних академічних дисциплін і галузей права, стимулювати обговорення актуальних питань, дослідити, з’ясувати та визначити пріоритети правових реформ і вектори розвитку економіки.

У фокусі уваги оргкомітету:

  • економіко-правові аспекти посткризового розвитку (глобальний, регіональний, національний виміри);
  • реалії та перспективи нормативно-правового регулювання в окремих сферах економіки і галузях державного управління;
  • міжнародні стандарти та «м’яке право»: економічні аспекти застосування міжнародних правових і квазіправових інструментів;
  • дерегуляція економіки (нормативно-правові заходи ліквідації бюрократії і скорочення адміністративних бар’єрів);
  • порівняльно-правовий аналіз стратегій модернізації економіки і вдосконалення її нормативно-правового забезпечення;
  • право в контексті розвитку інноваційних напрямків економічної діяльності;
  • економічні та правові аспекти підвищення енергоефективності та забезпечення енергетичної безпеки в сучасних умовах;
  • розвиток економічних систем та інституційні перетворення в умовах глобалізації економічних процесів;
  • недоліки нормативно-правового регулювання як детермінанти правопорушень в сфері економіки, а також інші проблеми економічного або правового спрямування, які учасники конференції вважатимуть за необхідне обговорити.

Категорії учасників: до участі запрошуються як досвідчені науковці, експерти, практики, так і молоді дослідники – аспіранти, ад’юнкти, здобувачі, докторанти.

Початок прийому статей: 01.03.2016. Кінцевий термін подання: 22.05.2016

Робочі мови: англ., укр., рос.

Формат наукового заходу: дистанційна участь (подання електр. варіанту статті).

Технічні вимоги: рукопис готується у Microsoft Word 2003 (формат файла *.doc), аркуш А4, усі береги см. Абзац автоматичний – 2 – 1 см. Обсяг: 2-7 сторінок зі списком посилань включно. Усі елементи статті з одинарним інтервалом, шрифт Times New Roman. Бібліографічна інформація (назва статті, анотація, ключові слова) виконується англійською та російською мовами, список посилань має бути транслітерованим. Автоматична нумерація пунктів у тексті або джерел у літературі не допускається. Автоматичні переноси не допускаються. Схеми, діаграми, графіки або малюнки в тексті повинні бути подані також окремо файлом у форматі JPEG (монохромне зображення, відтінки сірого). Рукопис має містити такі елементи, що між собою розділяються пустим рядком: назву статті (15 кегль) ім’я, прізвище, афіляцію (місце роботи, навчання) авторів, адресу ел. пошти (12 кегль), анотацію (100-200 слів) та ключові слова (5-8 слів або словосполучень), 10 кегль); основний текст (11 кегль), список посилань (11 кегль).

Web-сторінка заходу (зразки оформлення, інформаційний лист і правила транслітерації доступні для завантаження).

E-mail для подання статей: zablodin@ukr.net, zaec_1985@bk.ru.

Публікація матеріалів: усі подані та схвалені оргкомітетом статті будуть надруковані в наступному випуску (травень-червень 2016 р.) журналу «European Reforms Bulletin» – науковому періодичному виданні Великого Герцогства Люксембург (ISSN друкованої версії 2418-4209, ISSN електронної версії 2418-4217).

Індексація публікацій у наукометричних міжнародних базах: статті, включені у журнал, індексуються та поширюються через бази даних Academic Keys Mendeley, Academic Resource Index ResearchBib, вільно розпізнаються пошуковими роботами Google Scholar. Статус публікації: автори матимуть можливість презентувати факт публікації відповідно до їхніх професійних потреб або в якості статті в науковому періодичному виданні іншої держави, або як підтвердження участі в роботі, проведеної у країні, що входить до конференції.

Організаційний внесок: публікація частково залежить від добровільних орг. внесків. У разі схвалення статті, авторові буде запропоновано сплатити 950 грн., що допоможуть компенсувати частину витрат (друк додаткового тиражу, виготовлення сертифікатів, поштові витрати), або 500 грн. (без авторського примірника та сертифіката, тільки електронна копія журналу). Для співробітників організацій-партнерів розмір внесків 800 грн. та 400 грн. відповідно.

Участь у конференції є однією з підстав для подальшого проходження стажування з отриманням сертифікату, який підтверджує міжнародний досвід учасника конференції (див. постанову Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656). Підтвердження участі: всі автори, статті яких прийнято до друку, матимуть можливість отримати сертифікат участі у конференції.

Процедура подання статті та сплати організаційного внеску: відправка статті → отримання відповіді про схвалення статті до друку та доступні методи сплати внеску (Western Union, «Колибри», Приват24 або інше) → сплата внеску та надсилання копії квитанції → випуск журналу, отримання авт екземплярів та сертифікатів, розміщення журналу в мережі Інтернет.

Партнери заходу:

Е та П 2016 1

Контакт.особа: Заблодська Інна Володимирівна, д.е.н., професор.

Координатори заходу в Україні:

Заблодська Інна Володимирівна, д.е.н.

тел.: +380504764030

e-mail:  zablodin@ukr.net

Заєць Олександр Михайлович, к.ю.н.

тел.: +380509416414

e-mail: zaec_1985@bk.ru

Е та П 2016 2