Вчені репрезентували план відновлення Донбасу

23 вересня 2015 р. відбулося засідання Президії Національної академії наук України, на якому були присутні представники органів виконавчої влади та Ради національної безпеки і оборони України, академіки НАН України.

Серед багатьох інших питань, які розглядалися під час засідання, особливу увагу було приділено доповідям, присвяченим Донбасу, а саме «Відновлення Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики», яку презентувала член Президії НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України академік Елла Лібанова.

Активну участь у підготовці даної доповіді брав Інститут економіко-правових досліджень НАН України, зокрема його співробітниками було розроблено IV розділ та додаток у вигляді проектів нормативних актів. Також було наголошено на проблемах, пов’язаних із тривалим процесом відродження Донбасу та подано пропозиції щодо першочергових проектів законодавчих актів, які сприятимуть реалізації пріоритетних напрямів державної політики з відновлення та розвитку Донбаського регіону.

Елла Лібанова наголосила на тому, що відродження Донбасу потребує цілеспрямованої систематичної і системної роботи владних структур, широкого залучення громадянського суспільства, міжнародних організацій.  В силу незалежних від України причин, Донбас перетворився на суцільні руїни: втрачено (в багатьох випадках – безповоротно) інфраструктуру, економічний і людський потенціал. Але разом з тим дана ситуація відкриває нові можливості відродження не морально і фізично застарілої економіки, а розбудови сучасної модерної і ефективної економічної системи, відновлення таких, що абсолютно не відповідають сучасним вимогам доріг і комунікацій, житла, системи освітніх, медичних і соціальних закладів, а також формування простору, придатного для забезпечення сталого людського розвитку в трактуванні ХХІ сторіччя.

Уст2

Віце-президент НАН України, академік НАН України Сергій Пирожков доповів про стан та проблеми переміщених із Донбасу наукових установ НАН України, де, окрім інших, фігурував й Інститут економіко-правових досліджень, який на засіданні було представлено директором д.ю.н., професором Володимиром Устименко.

Уст1

У своєму виступі Володимир Анатолійович розповів про переміщення інституту до м. Києва, відновлення його роботи, виконання всіх наукових тем у повному обсязі, оновлення складу інституту, а також висвітлив роботу громадського об’єднання «Асоціація вчених-внутрішньо переміщених осіб» та можливості вирішення за його допомогою проблем вчених-переселенців.