Відбулися загальні збори колективу наукових працівників ІЕПД НАН України

23 березня 2015 року відбулися загальні збори колективу наукових працівників Інституту економіко-правових досліджень НАН України щодо обрання член-кореспондента НАПрН України, доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України Володимира Анатолійовича Устименка на посаду директора Інституту на п’ятирічний строк.

VLUU L210  / Samsung L210

На загальних зборах наукових працівників було оголошено лист Відділення економіки НАН України від 17 березня 2015 року № 226/31, підготовлений на адресу колективу Інституту з проханням розглянути кандидатуру член-кореспондента НАПрН України Устименка В.А. на посаду директора Інституту та висловити з цього приводу думку.

Організаційні засади проведення загальних зборів та вимоги, які висуваються до процедури голосування щодо кандидатури на посаду директора визначено у Положенні про порядок заміщення посад керівного складу та утворення ученої ради в наукових установах Національної академії наук України, затвердженому Постановою Президії Національної академії наук України від 12 лютого 1999 року № 64.

Саме із дотриманням порядку, встановленого у зазначеному Положенні, було організовано роботу загальних зборів колективу наукових працівників Інституту.

Для проведення загальних зборів колективом наукових працівників Інституту було прийнято рішення про обрання з числа присутніх науковців головуючого на засіданні. За результатами відкритого голосування було обрано головуючим доктора юридичних наук, доцента Джабраілова Р.А.

З метою оптимізації роботи загальних зборів колективу наукових працівників Інституту головуючим було запропоновано затвердити регламент для виступів учасників зборів та обрати відкритий спосіб голосування.

За встановленим регламентом з промовою до колективу наукових працівників Інституту виступив член-кореспондент НАПрН України Устименко В.А. У своєму виступі він у стислій та досить змістовній формі висвітлив основні результати діяльності Інституту за період здійснення керівництва та окреслив перспективні напрями розвитку потенціалу Інституту на найближчі 5 років.

VLUU L210  / Samsung L210

Після промови член-кореспондента НАПрН України Устименко В.А. з боку учасників загальних зборів колективу наукових працівників Інституту пролунали запитання, щодо яких кандидатом на посаду директора було надано вичерпні відповіді.

Після обговорення головуючим було запропоновано провести відкрите голосування щодо підтримки кандидатури член-кореспондента НАПрН України Устименка В.А. та його обрання на посаду директора Інституту економіко-правових досліджень НАН України. За результатами голосування було прийнято одностайне рішення про обрання член-кореспондента НАПрН України Устименка В.А. на посаду директора Інституту.

Додатково було прийнято рішення про повідомлення Відділення економіки НАН України про результати розгляду на загальних зборах колективу наукових працівників Інституту кандидатури член-кореспондента НАПрН України Устименка В.А. на посаду директора Інституту.

Інформацію підготував:

вчений секретар

к.ю.н., с.н.с. І.В. Кременовська