Вітаємо Олену Василівну Перепелюкову з успішним захистом кандидатської дисертації!

27 березня у Науково-дослідному центрі Індустріальних проблем розвитку НАН України відбувся захист дисертаційної роботи провідного економіста Луганської філії Перепелюкової Олени Василівни за темою «Організаційне забезпечення ефективного використання трудового потенціалу регіону» зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

IMG_2236

Робота виконана в Луганській філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України (м. Сєвєродонецьк, Луганської області).

Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Заблодська Інна Володимирівна, Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень НАН України, директор (м. Сєвєродонецьк, Лугаської області).

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Карлова Олена Анатоліївна, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова МОН України, професор кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві, (м. Харків);

кандидат економічних наук, доцент Зеленський Сергій Миколайович, Навчально-науковий інститут економіки, Чернігівський національний технологічний університет МОН України, доцент кафедри фінансової діяльності суб’єктів господарювання і державних установ (м. Чернігів).

IMG_2239У дисертаційній роботі вирішено науково-практичне завдання з визначення ефективного використання трудового потенціалу регіону. Систематизовано фактори впливу на формування та використання трудового потенціалу.

Узагальнено науковий досвід з визначення сутності категорії трудовий потенціал, що дало змогу розглядати його не як сукупність трудових ресурсів регіону, а як сукупність властивостей трудових ресурсів щодо виконання певного обсягу робіт встановленої складності, важкості, з виробництва забезпеченого попитом обсягу певної продукції задля отримання економічного ефекту.

Виявлено динаміку використання трудового потенціалу України та її регіонів.  Запропоновано концепт підвищення ефективного використання трудового потенціалу. Удосконалено організаційне забезпечення ефективного використання трудового потенціалу регіону на основі моделі соціального партнерства, яке включає шляхи підвищення ефективного використання трудового потенціалу регіону за рахунок інтенсивного та екстенсивного шляхів, що дає змогу сформувати регіональну політику його ефективного використання виходячи із специфіки регіону.

Вітаємо Олену Василівну Перепелюкову з успішним захистом дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук!

Бажаємо творчого натхнення, плідної праці та нових досягнень на науковій ниві!