Науково-експертний супровід Інституту в роботі над проектом нової редакції Закону України «Про транскордонне співробітництво»

Міністерством розвитку громад та територій України з 14 по 29 червня 2021 року проведено публічне громадське обговорення проекту Закону України «Про транскордонне співробітництво» (у новій редакції).

Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені  В.К. Мамутова Національної академії наук України» взяла участь у цьому публічному громадському обговоренні та офіційно направила відповідні пропозиції, рекомендації та коментарі до Міністерства загальним обсягом 33 сторінки. Матеріали підготовлено під науковим керівництвом Устименка В.А., директора Інституту, члена Президії НАН України, члена-кореспондента НАН України, члена кореспондента НАПрН України, доктора юридичних наук, професора, співробітниками Інституту: провідним науковим співробітником відділу проблем модернізації господарського права та законодавства, канд. юр. наук, старшим науковим співробітником Санченко А.Є. та в.о. старшого наукового співробітника цього ж відділу, канд. юрид. наук Сошниковим А.О., які є національними консультантами Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в України».

Пропозиції, рекомендації та коментарі Інституту до вищеназваного законопроекту стосуються питань узгодження положень законопроекту з нормами чинного українського законодавства, а також – що найважливіше – належної імплементації вимог чотирьох ратифікованих Україною договорів Ради Європи у сфері транскордонного співробітництва (Мадридської конвенції та 3-х Протоколів до неї ) та норм права Європейського Союзу.

Окремі пропозиції та зауваження до законопроекту в робочому порядку до Міністерства надіслали також співробітники Інституту доктор екон. наук, професор Заблодська І.В. та доктор екон. наук, старший дослідник Рогозян Ю.С.

Нині на офіційному веб-сайті Міністерства опубліковано Звіт за результатами проведення публічного громадського обговорення проекту Закону України «Про транскордонне співробітництво (у новій редакції). Його аналіз свідчить, що Міністерством сприйнята та врахована переконлива більшість пропозицій та рекомендацій, надісланих Інститутом.

У даний час Міністерством ведеться робота з доопрацювання цього законопроекту та подальшого його узгодження на рівні центральних органів виконавчої влади України. Інститут планує і надалі надавати науково-експертний супровід роботі над проектом нової редакції Закону України «Про транскордонне співробітництво», у т.ч. в межах проекту Міжнародного Вишеградського фонду «Розвиток транскордонного співробітництва для європеїзації українських кордонів», що виконується протягом 2020 – 2022 років міжнародним науковим консорціумом за участю Інституту.

Посилання на сторінку Міністерства розвитку громад і територій України, де міститься згаданий Звіт:  https://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-convers/rezultati-publichnogo-gromadskogo-obgovorennya-grom-convers/zvit-za-rezultatamy-provedennya-gromadskogo-obgovorennya-do-proektu-zakonu-ukrayiny-pro-transkordonne-spivrobitnycztvo-u-novij-redakcziyi/