Підсумки засідання вченої ради Інституту від 30 листопада 2020 р.

30 листопада відбулось чергове засідання вченої ради Інституту.

IMG-1743

Із аналітичною запискою «Моніторинг плану соціально-економічного розвитку на 2020 роки Харківської, Дніпропетровської і Запорізької областей в контексті використання інструментів ідентифікації регіону» виступила науковий співробітник відділу проблем міжрегіонального співробітництва Луганської філії, к.е.н. О.В. Перепелюкова. Метою аналітичної записки виступав моніторинг планів соціально-економічного розвитку на 2020–2021 роки Харківської, Дніпропетровської і Запорізької областей в контексті використання інструментів ідентифікації регіону. З рецензіями на монографію виступили д.е.н., доц. М.В. Мельникова та к.е.н. О.О. Красноносова. За результатами обговорення було запропоновано врахувати рекомендації членів вченої ради, які взяли участь в обговоренні результатів дослідження, та внести до аналітичної записки відповідні зміни.

IMG-1745

З питанням про результати чергової атестації наукових працівників інституту відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» виступила начальник відділу кадрів А.О. Волкова.

Про рекомендацію до друку матеріалів Круглого столу «Сфера життєдіяльності міста: економіко-правові проблеми постконфліктного відновлення» (29 вересня 2020 року), матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Системи галузей права в умовах глобальних екологічних викликів» (27 листопада 2020 року) виступив с.н.с. О.Ю. Ілларіонов. За результатом обговорення було прийнято рішення рекомендувати збірники робіт до друку.

Про рекомендацію до друку збірки науково-практичної конференції «Археологічна спадщина – погляд згори: правові та організаційні засади використання даних аерокосмічної зйомки для охорони та дослідження археологічної спадщини» (06 листопада 2020 року) виступила учений секретар В.К. Малолітнева. За результатом обговорення було прийнято рішення рекомендувати збірник до друку.

На засіданні Вченої було затверджено теми дисертаційних робіт аспірантів Інституту.

Також на засіданні було розглянуто низку питань організаційного характеру.