Відбулась науково-практична конференція «Правові та організаційні аспекти використання даних аерокосмічної зйомки для охорони та дослідження археологічної спадщини»

06 листопада 2020 р. відбулась науково-практична конференція «Археологічна спадщина: погляд згори («Правові та організаційні аспекти використання даних аерокосмічної зйомки для охорони та дослідження археологічної спадщини»).

Захід було організовано в межах виконання теми НДР «Правові та організаційні аспекти використання даних аерокосмічної зйомки для охорони та дослідження археологічної спадщини» групою молодих вчених НАН України, які представляють ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К Мамутова Національної академії наук України», Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України та Інститут археології НАН України.

Дана конференція проходила у формі жвавої дискусії щодо надзвичайно актуальних тем та питань, які представили учасники у своїх доповідях, що лише підкреслює важливість саме міждисциплінарного підходу до відносин з організації використання дистанційного зондування Землі для охорони археологічної спадщини:

1) Застосування інструментарію дистанційного зондування Землі НЦУВКЗ в інтересах моніторингу стану археологічних об’єктів культурної спадщини України (С.О. Сластін, О.М. Піскун, С.П. Харченко, О.М. Ілючок, Національний центр управління та випробувань  космічних засобів (НЦУВКЗ);

2) Новітні технології археологічного менеджменту у контексті сучасних тенденцій розвитку археологічного права (О.О. Малишев, старший науковий співробітник відділу історико-правових досліджень Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, к.ю.н.);

3) Використання даних ДЗЗ у археології Середньої Наддніпрянщини (А.В. Борисов, молодший науковий співробітник відділу давньоруської та середньовічної археології НАН України, канд. істор. наук);

4) Квадропоптер у ході науково-рятівних археологічних досліджень (досвід використання 2014-2020) (В.А. Гнера, науковий співробітник відділу археології Києва Інституту археології НАН України, канд. істор. наук);

5) Правове регулювання діяльності щодо дистанційного зондування Землі та дослідження й охорона археологічної спадщини (Н.Р. Малишева, завідувачка відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, д.ю.н., професор, академік НАПрН України);

6) Правові проблеми охорони археологічного культурного шару (І.М. Козьяков, д.ю.н., професор);

7) Інституційно-правова модель публічних закупівель продуктів дистанційного зондування Землі в Україні (В.К. Малолітнева, учений секретар ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», к.ю.н. А.М. Гурова, науковий співробітник відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, к.ю.н.);

8) Технічні переваги та правові аспекти імплементації програми ЄС «Copernicus» на території України (М.О. Кірпачова, спеціаліст міжнародного приватного права, керівник юридичного відділу ТОВ “Space Logistics Ukraine”);

9) Аерокосмічний знімок як доказ кримінального правопорушення у сфері охорони культурної спадщини (А.М. Гурова, науковий співробітник відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, к.ю.н.).

У дискусії також взяли участь представники Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП України) і Державного космічного агентства України (ДКА України). Зокрема, генеральний директор Директорату культурної спадщини МКІП України Алла Миколаївна Онупрієнко, а також начальник відділу супроводження міжнародних зв’язків ДКА України Наталія Євгенівна Редчиць наголосили на основних проблемах, які існують у сфері охорони об’єктів археологічної спадщини, а також ролі дистанційного зондування Землі у їх вирішенні, зокрема, боротьби з, так званими, «чорними» археологами, необхідності фіксації та моніторингу стану таких об’єктів на тимчасово окупованих територіях тощо.

За результатами проведення конференції буде підготовлено відповідні рекомендації, а тези виступів учасників – у збірці матеріалів, яка планується до видання до кінця листопада ц.р.

Дякуємо всім учасникам за активну участь, можливість обмінятись досвідом, за щирий інтерес та небайдужість до актуальних проблем охорони археологічної спадщини з використанням новітніх космічних технологій! Це була захоплююча подорож крізь віки до зірок!