Підсумки засідання вченої ради Інституту від 25 листопада 2019 року

25 листопада 2019 р. відбулося чергове засідання вченої ради Інституту.

IMG_7109

Із заключним звітом за темою НДР «Економіко-правове забезпечення розвитку сфери житлово-комунальних послуг міста», яка виконувалась з І кв. 2017 р. – IV кв. 2019 р., виступила завідувач відділу економіко-правових проблем містознавства, к.е.н., доц. О.В. Тарасевич. Мета виконання дослідження полягала в обґрунтуванні науково-методичних підходів, пропозицій і рекомендацій щодо економіко-правового забезпечення розвитку сфери житлово-комунальних послуг міста на засадах фінансової забезпеченості, інституційної узгодженості, прозорості тарифоутворення, соціальної спрямованості та інноваційності. За результатами обговорення та надання позитивних відгуків членів комісії з оцінки звіту (д.е.н., проф. І.В. Заблодська, д.ю.н., доц. Р.А. Джабраілов, к.ю.н. О.А. Трегуб), а також рецензента д.е.н., проф. Т.В. Сьомкіної, було прийнято рішення про затвердження звіту з урахуванням висловлених пропозицій та зауважень.

IMG_7110

Про методику проведення дослідження за темою «Правова модель сталого розвитку України» на засіданні доповів д.ю.н., доц. Р.А. Джабраілов. У методиці викладено зміст запланованих науково-дослідних робіт за темою, актуальність дослідження, його завдання, методи та інформаційну базу. Основною метою дослідження виступає формування цілісного теоретичного уявлення щодо правової моделі сталого розвитку держави із обґрунтуванням теоретичного бачення можливих шляхів забезпечення балансу у досягненні економічних, екологічних та соціальних цілей суспільного розвитку. На методику подано рецензії к.ю.н. Н.В. Єремєєвої та к.е.н., доц. Тарасквич. Враховуючи високу актуальність теми за підсумками жвавого обговорення методики, було прийнято рішення про її затвердження.

IMG_7120

У контексті організації та проведення 29 листопада 2019 р. Всеукраїнської науково-практичної конференції «Об’єкти екологічного і суміжних галузей права: теоретичні та практичні аспекти в умовах сталого розвитку» з питанням про рекомендацію до друку збірки матеріалів, які надійшли для участі у конференції, виступив с.н.с. О.Ю. Ілларіонов.

Про Положення про науково-педагогічну практику здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії Інституту економіко-правових досліджень НАН України виступила к.ю.н. Т.С. Гудіма. За результатами обговорення було прийнято рішення про його затвердження.

IMG_7121

На засідання вченої ради було розглянуто й інші питання наукового та організаційного характеру, зокрема про надання рекомендацій щодо розповсюдження видавничої продукції – екземплярів журналу «Економіка та право» №4 (55) 2019, про додержання правил пожежної безпеки співробітниками ІЕПД НАН України в осінньо-зимовий період та забезпечення збереження майна інституту та ін.

Під час засідання вченої ради затверджено теми дисертаційних досліджень на здобуття ступеня доктора філософії права.